Meewerken aan versterkingsmaatregelen?

NCG kent een aantal mogelijkheden om versterkingsprojecten tot uitvoering te brengen. Per project wordt bekeken welke aanpak het meest geschikt is. NCG kent twee mogelijkheden om een geschikte aannemer opdracht te geven voor verdere uitwerking van een versterkingsadvies en/of de realisatie daarvan. Dit kan via NCG (publiek) of via de eigenaar (privaat).

Publiek opdrachtgeverschap

 • NCG is de opdrachtgever.
 • De opdracht wordt aanbesteed door NCG aan een of meerdere aannemers.
 • De aanbestedingsprocedure verloopt conform de aanbestedingswet.
 • De eigenaar is betrokken bij zowel het aanbestedings- als uitvoeringsproces onder regie van NCG.
 • NCG geeft de opdracht aan de aannemer.
 • De aannemer voert de versterkingsmaatregelen uit onder leiding van NCG.
 • De eigenaar geeft opdracht voor eigen wensen en inzet van de subsidie voor duurzaamheid aan de aannemer.

Aanbesteden van projecten

 • Enkelvoudig onderhands: opvragen van een offerte bij één partij.
 • Meervoudig onderhands: opvragen van een offerte bij meerdere partijen.
 • Openbaar publiceren, zowel nationaal als Europees: mogelijkheid dat alle marktpartijen (in Nederland dan wel in Europa) zich kunnen aanmelden en/of inschrijven voor de opdracht.

Groninger model (publiek)

 • NCG is de opdrachtgever.
 • De eigenaar kiest de aannemer. De eigenaar komt zelf met een aannemer die past bij de kenmerken van een project of kiest uit een door NCG opgestelde lijst van passende aannemers. De aannemer kan de werkzaamheden uitvoeren in de geplande periode.
 • De aannemer werkt onder de algemene voorwaarden van NCG.
 • De aannemer gebruikt de Groninger Maatregelen Catalogus en het prijzenboek voor de gekozen versterkingsmaatregelen.
 • De aannemer draagt bij aan het verbeteren van de Groninger Maatregelen Catalogus. De aannemer voert de versterkingsmaatregelen uit onder leiding van NCG.

Versterken in eigen beheer (privaat)

 • De eigenaar is opdrachtgever.
 • De eigenaar kiest de aannemer. De eigenaar komt zelf met een aannemer die past bij de kenmerken van een project of kiest uit een door NCG opgestelde lijst van passende aannemers. De aannemer kan de werkzaamheden uitvoeren in de geplande periode.
 • De aannemer werkt onder de algemene voorwaarden van NCG.
 • De aannemer gebruikt de Groninger Maatregelen Catalogus en het prijzenboek voor de gekozen versterkingsmaatregelen.
 • De aannemer krijgt opdracht voor het uitwerken van het versterkingsadvies naar een Uitvoeringsgereed Ontwerp (de aannemer schakelt hiervoor de noodzakelijke adviseurs in) en de realisatie daarvan.
 • De eigenaar vraagt als opdrachtgever richting de aannemer een subsidie aan voor het betalen van de versterkingsmaatregelen. NCG neemt hierop een beslissing, het budget blijft bij NCG.
 • NCG toetst of de aannemer de betreffende processen heeft ingeregeld en deze ook volgt, doet betalingen en regelt contractuele zaken.
 • NCG heeft een faciliterende en toetsende rol.

Bedrijfsbureau BI (publiek)

Versterken via het Bedrijfsbureau BI is ook een mogelijkheid van publiek opdrachtgeverschap. Het Bedrijfsbureau BI bestaat uit een geselecteerde groep van zes regionale aannemers. Eigenaren kunnen niet zelf kiezen voor deze werkwijze; ze worden hiervoor geselecteerd door de gemeente.

Registratie interesse

Aannemers die interesse hebben in één of beide mogelijkheden (publiek en/of privaat opdrachtgeverschap) kunnen zich aanmelden via de website van NCG. Na registratie krijgt de aannemer een vragenlijst toegestuurd die inzage geeft in de deskundigheid van het bedrijf. Vervolgens moet de aannemer referenties waaruit die deskundigheid blijkt en eventuele certificaten aanleveren. Daarmee is de registratie compleet en kan een aannemer op basis van projectcriteria worden geselecteerd voor een mogelijke opdracht. Door u eenmalig te registreren kunt u zonder extra administratieve handelingen in aanmerking komen voor alle vormen van opdrachten die NCG in de markt zet.

Laatste update: 15-01-2024