Registratie voor aannemers

Aannemers met interesse in versterkingsprojecten kunnen zich inschrijven in het registratiesysteem van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Meer informatie voor aannemers met interesse in versterkingsprojecten binnen het publieke spoor (aanbestedingen) staat op de pagina Elektronisch aanbesteden.

NCG legt basisgegevens en belangstelling van aannemers voor opdrachten vast in het registratiesysteem. Dit kunnen projecten zijn waarin de eigenaar opdrachtgever is of waarin NCG opdrachtgever is en de eigenaar, binnen voorwaarden, de aannemer mag kiezen. NCG gebruikt de gegevens om te kijken of een aannemer past bij een versterkingsproject en ook beschikbaar is in de geplande periode.

Hoe werkt het?

Projectleider of projectbegeleider NCG

De projectleider of projectbegeleider van NCG houdt de vinger aan de pols over voortgang van het project, toetst op kwaliteit van de geleverde informatie en kan knelpunten oplossen als die wellicht ontstaan tussen NCG, gemeente en aannemer. De eigenaar kan van NCG, waar nodig in het proces, gebruik maken van onafhankelijke advisering op gebied van ontwerpen, bouwen, verduurzamen of financieren.

Prijzenboek

NCG kijkt bij ieder project naar de verdeling van werkzaamheden over de aannemers. Daarnaast wordt voor het opstellen van de offerte en de kostenbeheersing gebruik gemaakt van een prijzenboek. Dit prijzenboek is gebaseerd op standaard versterkingsmaatregelen en geeft richting aan het budget zodat prijzen marktconform blijven.

Toegang en verplichtingen registratiesysteem

U heeft altijd toegang tot het systeem en heeft dan ook zelf de verplichting om informatie die daarin staat actueel te houden. Het registratiesysteem stuurt een herinnering wanneer de geldigheid van een document dreigt te verlopen.

Contact

Heeft u vragen over het registratiesysteem of heeft u problemen met u registratie? Stuur dan een e-mail naar leveranciers@nationaalcoordinatorgroningen.nl. Meer informatie vindt u op de pagina Meewerken aan versterkingsmaatregelen?

Laatste update: 11-03-2024