Registratie voor aannemers

Aannemers met interesse in versterkingsprojecten binnen het publiek/private en het private spoor kunnen zich te allen tijde inschrijven in het registratiesysteem van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Meer informatie voor aannemers met interesse in versterkingsprojecten binnen het publieke spoor staat op de pagina Elektronisch aanbesteden.

In het registratiesysteem legt NCG basisgegevens en belangstelling van aannemers vast voor publieke aanbestedingen. NCG gebruikt de gegevens om een eigenaar een keuze te laten maken voor een aannemer die past bij het versterkingsproject en ook beschikbaar is. De geselecteerde aannemers mogen een offerte uitbrengen om daarmee in aanmerking te komen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Naast alle beschikbare informatie in het registratiesysteem zitten er ook standaard contracten in waarmee we de opdrachtverlening kunnen regelen.

Hoe werkt het?

Projectleider of projectbegeleider NCG

De projectleider of projectbegeleider van NCG houdt vinger aan de pols over voortgang van het project, toetst op kwaliteit van de geleverde informatie en kan knelpunten oplossen als die wellicht ontstaan tussen NCG, gemeente en aannemer. De eigenaar kan van NCG, waar nodig in het proces, gebruik maken van onafhankelijke advisering op gebied van ontwerpen, bouwen, verduurzamen of financieren.

Prijzenboek

NCG kijkt bij ieder project naar de verdeling van werkzaamheden over de aannemers. Daarnaast wordt voor het opstellen van de offerte en de kostenbeheersing gebruik gemaakt van een prijzenboek. Dit prijzenboek is gebaseerd op standaard versterkingsmaatregelen en geeft richting aan het budget zodat prijzen marktconform blijven.

Toegang en verplichtingen registratiesysteem

U heeft altijd toegang tot het systeem en heeft dan ook zelf de verplichting om informatie die daarin staat actueel te houden. Het registratiesysteem stuurt een herinnering wanneer de geldigheid van een document dreigt te verlopen.

Contact

Heeft u vragen over het registratiesysteem of heeft u problemen met u registratie? Stuur dan een e-mail naar leveranciers@nationaalcoordinatorgroningen.nl. Meer informatie vindt u op de pagina Meewerken aan versterkingsmaatregelen?