Groninger Maatregelencatalogus

In de Groninger Maatregelencatalogus staan de versterkingsmaatregelen die genoeg zijn uitgewerkt om in de praktijk toe te passen. Er staan afbeeldingen in van de versterkingsmaatregelen met een uitleg over het doel en het gevolg van de maatregel. De informatie in het maatregelenoverzicht kan veranderen door onder andere ontwikkelingen van de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen en ervaringen van aannemers in de praktijk.