Eindrapport Pilot Tiltsensoren

De Pilot Tiltsensoren heeft tot doel om de meerwaarde van tiltsensoren te bepalen in het kader van de schade-afhandeling en de veiligheid in Groningen. In het eindrapport vindt u de uitkomsten van de pilot.