Voortgangsrapportage Erfgoedprogramma - mei 2020

Erfgoedprogramma - Voortgangsrapportage en actualisatie en verbreding vanwege het Nationaal Programma Groningen 2020 - 2023.

Erfgoedprogramma verlengd tot eind 2028
Het erfgoedprogramma is verlengd tot eind 2028. Hiervoor wordt extra budget beschikbaar gesteld, onder andere voor het Erfgoedloket en verschillende subsidieregelingen voor restauratie en onderhoud van erfgoedpanden.