Eigenaar Kiest Bouwer

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) startte eind 2020 met Eigenaar Kiest Bouwer (EKB). Bij EKB geeft de eigenaar zelf de opdracht voor de versterking aan de aannemer. De eigenaar heeft daardoor meer controle in het versterkingstraject. NCG vergoedt wel de kosten voor de versterking van de woning.

Voor de versterking gaat NCG gaat altijd uit van het beoordelingsrapport/versterkingsadvies dat u heeft ontvangen. Vanuit dit rapport/advies werkt u samen met de aannemer aan het ontwerpen van een uitvoeringsplan voor de versterkingsmaatregelen. Of aan sloop en nieuwbouw.

Wat is het verschil tussen EKB en het standaard versterkingsproces?

Bij het standaard versterkingsproces geeft NCG de opdracht aan de aannemer voor de versterking. Bij EKB kiest u zelf de aannemer én u geeft zelf de opdracht aan de aannemer. Hierdoor zijn er minder administratieve lasten voor de aannemer. U hoeft ook geen aanbestedingsprocedure te volgen. Daardoor kunt u samen met de aannemer sneller een projectteam vormen.

Wat is de rol van NCG?

NCG houdt tijdens het ontwerpen en uitvoeren van de versterkingsmaatregelen een vinger aan de pols. Wij zijn beschikbaar voor vragen of problemen. Ook houden we in de gaten of de aannemer de afgesproken kwaliteit levert. NCG vergoedt de kosten voor de versterking van de woning.

Hoe kan ik deelnemen aan EKB?

U kunt zich niet meer aanmelden voor EKB. Sinds de Tijdelijke wet Groningen (TwG) gaat NCG verder met Eigen Beheer. Hier kunt u zich wél voor aanmelden. Op deze pagina over de TwG vindt u meer informatie over de mogelijkheden en de werkwijze van Eigen Beheer.

Lopende trajecten EKB ronden we wel af

Heeft u al een EKB-subsidiebesluit van NCG voor het ontwerp en/of de uitvoering? Dan blijft dit besluit gewoon geldig totdat (de versterking van) uw woning klaar is. U kunt alleen geen nieuwe subsidies meer aanvragen voor het EKB-traject. U kunt wel de werkwijze uit de TwG volgen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina. Neem voor vragen contact op met uw bewonersbegeleider.

Laatste update: 26-02-2024