Eigenaar Kiest Bouwer

Eind 2020 is NCG gestart met Eigenaar Kiest Bouwer (EKB). Het doel van dit project is het uitvoeren van de versterkingsplannen te versnellen. Bij EKB is de eigenaar opdrachtgever van de aannemer. De eigenaar heeft daardoor meer regie in het versterkingstraject. De kosten voor de noodzakelijke versterking van de woning vergoedt NCG.

Uitgangspunt is altijd het geaccepteerde beoordelingsrapport/versterkingsadvies. Vanuit daar kunnen de eigenaar en de aannemer werken aan het ontwerpen en uitvoeren van de versterkingsmaatregelen. Of aan sloop en nieuwbouw.

Bouwpool

Bij EKB maken we gebruik van een zogenaamde bouwpool. Aannemers kunnen zich aanmelden voor deze pool. En aangeven welke werkzaamheden ze kunnen doen en wanneer. Bij NCG weten we welke werkzaamheden noodzakelijk zijn op welk adres. Zo kunnen we vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Vanzelfsprekend beslist de eigenaar met welke aannemer hij/zij in zee gaat. Een eigenaar kan ook samen met andere eigenaren een opdracht geven aan een aannemer.

Wat is het verschil tussen EKB en het reguliere versterkingsproces?

Het grootste verschil zit in wie de opdrachtgever is. Bij EKB bent u opdrachtgever van de aannemer. Bij het normale versterkingsproces is NCG opdrachtgever voor de aannemer. Dit houdt in dat bij EKB sprake is van ‘privaat’ opdrachtgeverschap. U als eigenaar kiest de aannemer. Hierdoor is het mogelijk administratieve lasten voor aannemers tot een minimum te beperken. Het verplicht organiseren van offertetrajecten/aanbestedingsprocedures is niet nodig. Daardoor kan er sneller een projectteam worden gevormd met u en de aannemer.

Wat is de rol van NCG?

NCG houdt tijdens het ontwerpen en uitvoeren van de versterkingsmaatregelen de vinger aan de pols. Wij zijn beschikbaar voor vragen of problemen. Ook houden we in de gaten of de aannemer de afgesproken kwaliteit levert. De kosten voor de noodzakelijke versterking van de woning vergoedt NCG via de subsidie Versterking gebouwen Groningen.

Hoe kan ik deelnemen aan EKB?

Heeft u interesse in dit traject? Dan kunt u dit aangeven bij uw bewonersbegeleider. U kunt alleen deelnemen wanneer u het versterkingsadvies al heeft. Ook met vragen over dit traject kunt u terecht bij uw bewonersbegeleider.
Tijdens het versterkingsproces kunt u zich laten ondersteunen door een onafhankelijke bouwadviseur. De kosten voor de bouwadviseur kunt u vergoed krijgen via de subsidie Versterking Gebouwen Groningen.

Handleiding

Voor aannemers die het private spoor met de eigenaar ingaan, heeft NCG een uitgebreide handleiding gemaakt. De handleiding is geschreven voor eigenaren en aannemers die al hebben gekozen voor EKB.

 

Laatste update: 31-03-2022