Tijdelijke wet Groningen

Op 1 juli treedt de Tijdelijke wet Groningen (TwG) in werking. De wet heeft als doel om te zorgen voor veilige gebouwen in Groningen. Ook legt de wet vast dat de versterkingsopgave een publieke verantwoordelijkheid is. En geeft de wet meer duidelijkheid aan bewoners over het versterkingsproces en hun eigen rol daarin. Op deze pagina leest u wat dit voor u als eigenaar betekent.

Minder besluiten

Een belangrijk onderdeel van de TwG is dat bewoners minder besluiten ontvangen van NCG. Waar u eerst een apart normbesluit, een versterkingsbesluit en bijvoorbeeld een apart schadebesluit kreeg, komt dit straks zoveel mogelijk in één besluit terecht. Zo wordt het besluitvormingsproces begrijpelijker en eenvoudiger. Voor woningen die voldoen aan de veiligheidsnorm is dit het besluit op norm. Voor woningen die versterkt moeten worden, is dit het versterkingsbesluit. Hierin staan alle besluiten en beslissingen zoals de versterkingsmaatregelen en verschillende vergoedingen.

In eigen beheer

Met ingang van de TwG kunt u als eigenaar ervoor kiezen om bepaalde onderdelen van het versterkingsproces in eigen beheer uit te voeren. In eigen beheer betekent dat u zelf opdracht geeft aan een marktpartij voor de uitvoering van het werk. Hieronder leest u welke onderdelen u in eigen beheer kunt uitvoeren. U kunt ervoor kiezen om alleen één of alle onderdelen in eigen beheer uit te voeren. U mag ook op elk moment beslissen om het werk toch in opdracht van NCG te laten uitvoeren.

Opname en beoordeling in eigen beheer

Hierbij geeft u zelf opdracht aan een ingenieursbureau voor de opname en beoordeling van uw woning. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uw woning in het plan van aanpak van de gemeente zitten en nog niet eerder zijn beoordeeld. Ook mag de opdracht voor de beoordeling van uw woning nog niet door NCG verstrekt zijn aan een ingenieursbureau. Op de pagina Opname en beoordeling in eigen beheer vindt u hier meer informatie over. 

Uitvoeringsplan in eigen beheer

Hierbij geeft u zelf opdracht aan een ingenieursbureau om een uitvoeringsplan en ontwerp te maken voor de versterking van uw woning. Het ingenieursbureau doet dit op basis van het beoordelingsrapport van uw woning. Ook hier geldt dat uw woning in het plan van aanpak van de gemeente moet staan. Daarnaast mag er nog niet eerder een ontwerp of uitvoeringsplan voor de versterking van uw woning zijn gemaakt. En deze opdracht mag ook nog niet verstrekt zijn door NCG aan een ingenieursbureau.

Uitvoeren versterkingsmaatregelen in eigen beheer

Hierbij geeft u zelf opdracht aan een aannemer om de versterkingsmaatregelen uit te voeren. Ook hier gelden een aantal voorwaarden. Zo moet uit een beoordeling door een erkend ingenieursbureau blijken dat uw woning versterkt moet worden. Daarnaast moet u een uitvoeringsontwerp en een gedetailleerde kostenraming van een erkend ingenieursbureau hebben. Ook heeft u een getekende verklaring nodig van het bedrijf dat de bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Heeft u interesse om de versterking in eigen beheer uit te voeren? Bespreek dit dan met uw bewonersbegeleider. Uw bewonersbegeleider kan u hier meer over vertellen en u helpen om een aanvraag in te dienen. Heeft u geen bewonersbegeleider? Neem dan contact op met een van onze medewerkers via info@nationaalcoordinatorgroningen.nl of 088 041 44 77. Vermeld daarbij duidelijk uw contactgegevens en waar het om gaat. Dan kunnen wij u beter helpen.

Trekkingsrecht

De wet zorgt ook voor veranderingen voor eigenaren die zelf opdrachtgever willen zijn voor de versterking van hun woning. Voor de wet werden marktpartijen zoals aannemers betaald via een depot bij een notaris. Vanaf 1 juli is de notaris geen tussenpersoon meer en werkt NCG met een trekkingsrecht. Dit betekent dat de eigenaar facturen rechtstreeks kan indienen bij NCG. NCG betaalt vervolgens de marktpartij. Daardoor vervalt de subsidieregeling Versterking gebouwen Groningen.

Vragen

Heeft u vragen? Stel deze dan aan uw bewonersbegeleider of zoek contact met ons bewonerscontactcentrum. De komende maanden zijn wij bezig om de TwG te implementeren in onze werkprocessen. Dit kan enige vertraging opleveren bij het beantwoorden van aanvragen. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen.

Laatste update: 31-08-2023