Steendam Tjuchem

De dorpen Steendam en Tjuchem hebben hun krachten gebundeld in het project ‘Dorp in eigen hand’. Doel van deze aanpak is het versnellen van de versterking. Andere doelstellingen zijn dat bewoners meer invloed hebben op het versterkingstraject, dat ze elkaar kunnen steunen en dat kansen – zoals verduurzamen – worden meegenomen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en meer grip

Uitgangspunt van het project is dat deelnemers bereid zijn gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor het project. En dat ze meer grip krijgen op de versterkingsoperatie. Deelname aan deze aanpak is vrijwillig; dorpsbewoners kunnen ook kiezen voor het reguliere versterkingsprogramma van NCG.

Meer informatie is te vinden op de websites van Steendam en Tjuchem.

Laatste update: 06-10-2023