Procedure

U leest hier hoe de procedure van het Koopinstrument in zijn werk gaat.

Aanvraag indienen

Vul het aanvraagformulier in en stuur het op naar koopinstrument@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Als u geen e-mailadres heeft, dan kunt u het formulier uitprinten en opsturen naar:
Nationaal Coördinator Groningen
T.a.v. het Koopinstrument
Antwoordnummer 700
9700 WB Groningen

Een postzegel plakken is niet nodig.

Behandelen aanvraag

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. NCG controleert of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U krijgt binnen zes weken van ons een reactie op uw aanvraag.

Na de selectie

Wanneer uw woning is geselecteerd voor opkoop via het Koopinstrument, dan geeft NCG uw gegevens door aan de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen (Woonbedrijf). 

Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen

Het Woonbedrijf voert een deel uit van het Koopinstrument, namelijk:

  • het laten taxeren van de woning
  • het doen van een aanbod voor de woning
  • het kopen van de woning

Opkoopproces

Bent u geselecteerd voor het Koopinstrument? Dan krijgt u van het Woonbedrijf een brief met informatie over hoe het verder gaat in het opkoopproces. De opkoop van uw woning verloopt in een aantal stappen:

  1. De selectie van uw verkooptaxateur
  2. Het laten doen van de taxatie
  3. Het doen van een aanbod voor uw woning
  4. U neemt een besluit over het aanbod
  5. Periode tussen sluiten voorlopige koopovereenkomst en levering
  6. De overdracht van de woning op de leverdatum, vier maanden na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst.

Taxatieproces

Bij de taxatie van uw woning stellen twee taxateurs samen de marktwaarde van de woning vast. Een taxateur taxeert de woning in opdracht van het Woonbedrijf en een taxateur taxeert in opdracht van de eigenaar van de woning. Het Woonbedrijf betaalt de kosten van deze beide taxaties. De taxateurs bepalen gezamenlijk de taxatiewaarde. Als beide taxateurs het samen niet eens worden, dan schakelen ze samen een derde taxateur in. Deze derde taxateur komt met de twee andere taxateurs tot een gezamenlijke marktwaarde.

Let op: Volgens de regels van de Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) mag de door de eigenaar gekozen taxateur niet de verkoopmakelaar zijn.

Aanbod

Met de taxatie van de marktwaarde stelt het Woonbedrijf het aanbod vast. Dit aanbod is 95% van de bepaalde marktwaarde. U krijgt van het Woonbedrijf het taxatierapport met de marktwaarde en de voorlopige koopovereenkomst inclusief de aankoopprijs.

Als u er nog geen gebruik van heeft gemaakt, dan kunt u gebruikmaken van de Waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Het aanbod van het Koopinstrument door het Woonbedrijf is eenmalig. Na dit aanbod krijgt u 3 weken bedenktijd. Als u het aanbod niet accepteert of als u stopt tijdens dit proces, dan komt u 2 jaar lang niet meer in aanmerking voor het Koopinstrument, gezien vanaf het aanbodmoment.

Levering woning

De levering van de woning is vier maanden na het tekenen van de voorlopige overeenkomst. Dit staat in de voorlopige koopovereenkomst. Het Woonbedrijf maakt daarom een afspraak bij een notaris.

Uw woning toch nog zelf verkopen

U mag tijdens de vier maanden na het tekenen van de voorlopige overeenkomst met het Woonbedrijf, de woning op een normale manier proberen te verkopen.

Als u de woning toch zelf heeft verkocht, dan kan de voorlopige koopovereenkomst met het Woonbedrijf worden ontbonden. Hiervoor moet u de met de nieuwe koper getekende voorlopige koopovereenkomst toesturen aan het Woonbedrijf. Dit kan tot uiterlijk vier weken voor de originele leverdatum aan het Woonbedrijf.