Aanmeldformulier

Wilt u een aanmelding indienen voor een de Publieke Nieuwbouwregeling? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl

U ontvangt na het aanmelden geen automatische bevestiging. Vergeet niet dat u na het invullen het formulier moet controleren voordat u het formulier kunt verzenden.

Aanmeldformulier Nieuwbouwregeling

Aanmelder

Contactgegevens voor correspondentie

Gegevens (toekomstige) eigenaar

Doet u de aanmelding namens iemand anders? Vul dan hier de gegevens in van degene voor wie u de aanmelding doet

Gegevens eigenaar gelijk aan gegevens aanmelder? *

Gegevens nieuwbouwplan

Tekstvak invoegen

Opdrachtgever *
Fase bouwplan *
Is het ontwerp doorgerekend conform NPR 9998? *

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te beoordelen en daarover met u te communiceren. Na afronding van dit traject worden de gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van de overheid bewaard, daarna worden ze vernietigd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat we anders niet in staat zijn uw aanvraag te beoordelen. Indien niet alle gegevens worden verstrekt kan geen beoordeling plaatsvinden en kunt u dus geen gebruik maken van de nieuwbouwregeling.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te beoordelen. Uw aanvraag wordt door medewerkers van NCG beoordeeld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Nadat uw aanvraag is beoordeeld worden de daarbij behorende gegevens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van de overheid. Daarna worden deze vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *
*