Regeling nieuwbouw

Met de Nieuwbouwregeling kunnen eigenaren of ontwikkelaars een vergoeding aanvragen voor extra kosten vanwege maatregelen die nodig zijn om aardbevingsbestendig te bouwen. Hieronder vindt u meer informatie over de Nieuwbouwregeling.

NCG voert de Nieuwbouwregeling uit voor het ministerie van EZK. De Nieuwbouwregeling vindt u in deze beleidsregel. Op deze pagina’s leggen we de regeling uit en kunt u een aanvraag doen. Is er verschil tussen de tekst op de website en de beleidsregel? Dan is de beleidsregel leidend.

Sloop-nieuwbouw die voortkomt uit het versterkingsprogramma of waarover eerder afspraken zijn gemaakt met NCG, de gemeente of NAM komt niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit de regeling. Binnen de afspraken is dan financiële ruimte om volgens de NPR te bouwen.

Voorwaarden en vergoeding

Aardbevingsbestendige nieuwbouw moet voldoen aan de NPR9998. De Nieuwbouwregeling komt tegemoet in de meerkosten voor ontwerp en eventueel extra maatregelen om aardbevingsbestendig te bouwen in het aardbevingsgebied. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Hierover vindt u meer op de pagina Voorwaarden.

De vergoedingen zijn afhankelijk van het type gebouw. Hierover leest u meer op de pagina Financiële Ondersteuning. Kijk voor meer informatie over de procedure op de pagina Aanvragen.

Aanvragen en contact

Aanvragen kunt u bij de NCG doen met ons online aanmeldformulier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

* Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 30-10-2023