Regeling nieuwbouw

Met de Publieke Nieuwbouwregeling kunnen eigenaren een bijdrage krijgen in de mogelijke meerkosten voor maatregelen bij het bouwen van nieuwe aardbevingsbestendige gebouwen. Dit is als gevolg van de gaswinning in Groningen. Via de links hieronder krijgt u uitgebreid informatie over de nieuwbouwregeling. Onder de links vindt u een korte toelichting. 

De Publieke Nieuwbouwregeling staat in een beleidsregel over de vergoeding van kosten van aardbevingsbestendig bouwen in Groningen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat regelt deze beleidsregel sinds 1 juli 2020, NCG voert deze regeling uit. Op deze pagina’s leggen we de regeling uit en kunt u zich aanmelden. Is er verschil tussen de tekst op de website en de beleidsregel? Dan is de beleidsregel leidend.

De regeling geldt niet voor nieuwbouw vanuit het versterkingsprogramma. Voor deze gebouwen is al een budget voor het versterken beschikbaar.

Voorwaarden en vergoeding

Door mee te doen aan de regeling kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de extra kosten. Deze extra kosten zijn gemaakt door het ontwerpen en bouwen volgens de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen: de NPR9998. Hiervoor moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Hierover vindt u meer op de pagina Voorwaarden.

De vergoedingen zijn afhankelijk van onder andere de bouwlocatie, type gebouw en bouwkosten. Hierover leest u meer op de pagina Financiële Ondersteuning.

Publieke Nieuwbouwregeling

De Publieke Nieuwbouwregeling verschilt nauwelijks van de regeling zoals de NAM deze uitvoerde. De grootste verschillen zijn dat:

  • bij de Publieke Nieuwbouwregeling de aanvrager zelf dient te zorgen voor de controle van het ontwerp door een tweede onafhankelijke constructeur (eerder second opinion). De NCG zal in sommige gevallen een steekproef uitvoeren;
  • de Publieke Nieuwbouwregeling alleen aan eigenaren uitbetaalt, dus niet aan aannemers of ontwikkelaars;
  • u de aanvraag (het aanleveren van technische documenten) acht weken voor de start van de bouw aan moet leveren.

Kijk voor meer informatie over de procedure op de pagina Aanmelden en aanvragen.

Aanvragen en Contact

Aanvragen kunt u bij de NCG doen met ons online aanmeldformulier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl