Regeling nieuwbouw

Met de Publieke Nieuwbouwregeling kunnen eigenaren of ontwikkelaars een vergoeding aanvragen voor extra kosten vanwege maatregelen die nodig zijn om aardbevingsbestendig te bouwen. Via de links hieronder krijgt u uitgebreid informatie over de nieuwbouwregeling. Onder de links vindt u een korte toelichting. 

NCG voert de Nieuwbouwregeling uit voor het ministerie van EZK. De Nieuwbouwregeling vindt u in deze beleidsregel. Op deze pagina’s leggen we de regeling uit en kunt u zich aanmelden. Is er verschil tussen de tekst op de website en de beleidsregel? Dan is de beleidsregel leidend.

De regeling geldt niet voor nieuwbouw vanuit het versterkingsprogramma. Voor deze gebouwen is al een budget voor het versterken beschikbaar.

Op 1 oktober 2022 is de Nieuwbouwregeling gewijzigd.

Voorwaarden en vergoeding

Door mee te doen aan de regeling kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de mogelijke meerkosten voor maatregelen bij het bouwen van aardbevingsbestendige nieuwbouw. Deze meerkosten zijn gemaakt door het ontwerpen en bouwen volgens de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen: de NPR9998. Hiervoor moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen. Hierover vindt u meer op de pagina Voorwaarden.

De vergoedingen zijn in de gewijzigde regeling afhankelijk van het type gebouw. Hierover leest u meer op de pagina Financiële Ondersteuning. Kijk voor meer informatie over de procedure op de pagina Aanmelden en aanvragen.

Aanvragen en contact

Aanvragen kunt u bij de NCG doen met ons online aanmeldformulier.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Laatste update: 04-10-2022