Voorwaarden

De Publieke Nieuwbouwregeling is voor iedereen die aardbevingsbestendig wil gaan bouwen met de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR9998). In de NPR staan bouwregels en normen die aardbevingsbestendig bouwen mogelijk maken.

Voorwaarden

  • U moet de aanvraag voor de start van de bouw indienen.
  • De regeling geldt voor nieuw-te-bouwen gebouwen, die zonder aanvullende maatregelen niet voldoen aan de NPR9998. Hieronder valt ook een zelfstandige uitbouw of aanbouw van een bestaand gebouw.
  • De PGA-waarde op de locatie van het project volgens de NPR-webtool, is in het jaar van oplevering/ingebruikname gelijk of hoger dan 0,05 g bij een herhalingstijd van 475 jaar.
  • Constructieberekeningen zijn gemaakt met de meest recente versie van de NPR.
  • De aardbevingsbelasting is groter dan de windbelasting. Is dit niet het geval? Dan kunt u wel een vergoeding aanvragen voor de kosten van de seismische berekeningen die nodig waren om dit vast te stellen.

Deze gebouwen vallen niet onder de regeling:

  • Nieuwbouwprojecten die in hun functie verbonden zijn met installaties met gevaarlijke stoffen. Deze nieuwbouwprojecten worden ondersteund vanuit de regelingen voor Industrie
  • Nieuw-te-bouwen gebouwen die gebouwen vervangen die in de versterkingsoperatie zijn opgenomen. Het budget van de versterking bevat al middelen om op norm te komen.
  • Verbouwingen en aanbouwen die constructief onlosmakelijk zijn verbonden aan het bestaande pand.

NPR9998

De NPR 9998 maakt geen onderdeel uit van het Bouwbesluit. Het is daarom niet verplicht de NPR9998 aan te houden bij nieuwbouwprojecten. Als u ervoor kiest niet volgens de NPR9998 te ontwerpen kunt u geen beroep doen op de Nieuwbouwregeling.

De NPR 9998 kan bij bijzondere ontwikkelingen nog worden aangepast. Bij aanmelding is daarom de meest recente NPR 9998 van toepassing op deze regeling inclusief de webtool om de PGA-waarden te bepalen.

Gebruik webtool

De webtool van de NEN NPR 9998 gebruiken we voor de bepaling van de seismische belasting. Deze webtool helpt inzicht te krijgen in de voorspelde aardbevingsbewegingen. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan de regeling wordt gekeken naar de piekgrondversnelling met een herhalingstijd van 475 jaar, op maaiveldniveau, in het tijdvak van oplevering.

Deze webtool kan worden gebruikt door personen, bedrijven of organisaties met de benodigde (technische) kennis om een constructieve veiligheidsanalyse met seismische belastingen te kunnen doen.

Aanvragen en Contact

Aanvragen kunt u doen met ons online aanmeldformulier.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl