Voorwaarden

De Publieke Nieuwbouwregeling is voor iedereen die aardbevingsbestendig wil gaan bouwen met de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR9998). In de NPR staan bouwregels en normen die aardbevingsbestendig bouwen mogelijk maken.

Voorwaarden

  • De regeling geldt voor nieuw-te-bouwen woningen*, die zonder aanvullende maatregelen niet voldoen aan de NPR9998. Hieronder valt ook een zelfstandige uitbouw of aanbouw van een bestaande woning.
  • De PGA-waarde op de locatie van het project volgens de NPR-webtool, is in het jaar van oplevering/ingebruikname gelijk of hoger dan 0,05 g bij een herhalingstijd van 475 jaar.
  • Constructieberekeningen zijn gemaakt met de meest recente versie van de NPR.
  • De aardbevingsbelasting is groter dan de windbelasting. Is dit niet het geval? Dan kunt u wel een vergoeding aanvragen voor de kosten van de seismische berekeningen die nodig waren om dit vast te stellen.

Deze woningen vallen niet onder de regeling:

  • Nieuwbouwprojecten die in hun functie verbonden zijn met installaties met gevaarlijke stoffen. Deze nieuwbouwprojecten worden ondersteund vanuit de regelingen voor Industrie
  • Sloop-nieuwbouw die voortkomt uit het versterkingsprogramma of waarover eerder afspraken zijn gemaakt met NCG, de gemeente of NAM.
  • Verbouwingen en aanbouwen die constructief onlosmakelijk zijn verbonden aan de bestaande woning.

NPR9998

De NPR 9998 maakt geen onderdeel uit van het Bouwbesluit. Het is daarom niet verplicht de NPR9998 aan te houden bij nieuwbouwprojecten. Om in aanmerking te komen voor de Nieuwbouwregeling is het vereist om  volgens de NPR9998 te ontwerpen en te bouwen.

De NPR 9998 kan bij bijzondere ontwikkelingen nog worden aangepast. Bij de aanvraag is daarom de meest recente NPR9998 van toepassing op deze regeling inclusief de webtool om de PGA-waarden te bepalen.

Gebruik webtool

De webtool van de NEN NPR 9998 wordt gebruikt voor de bepaling van de seismische belasting. Deze webtool helpt inzicht te krijgen in de voorspelde aardbevingsbewegingen. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan de regeling wordt gekeken naar de piekgrondversnelling met een herhalingstijd van 475 jaar, op maaiveldniveau, in het tijdvak van oplevering.

Deze webtool kan worden gebruikt door personen, bedrijven of organisaties met de benodigde (technische) kennis om een constructieve veiligheidsanalyse met seismische belastingen te kunnen doen.

Aanvragen en contact

Aanvragen kunt u doen met ons online aanvraagformulier.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

* Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 30-10-2023