Aanvragen

Als wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we het proces en bespreken we welke documenten we nog van u nodig hebben.

Zodra wij de benodigde documenten hebben ontvangen gaat de beslistermijn (van acht weken) lopen. Indien de aanvraag niet compleet is wordt de wettelijke beslistermijn opgeschort en heeft u vier weken om de aanvullende documenten aan te leveren.

Aanvraagproces

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit dat u heeft ontvangen? Dan kunt u bezwaar maken met een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met deze beslissing. In de brief moet het volgende staan:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Het NCG-kenmerk dat bovenaan deze brief staat
  • De redenen waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de datum op deze brief per post opsturen. Via e-mail is niet mogelijk. Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Nationaal Coördinator Groningen
Afdeling Juridische en Economische Zaken
Postbus 3006
9701 DA Groningen

Aanvraag en contact

Aanmelden kunt u doen met ons online aanmeldformulier

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.