Aanmelden en aanvragen

In de uitvoering maken we onderscheid tussen aanmelden en aanvragen. Met het aanmeldformulier meldt u zich aan en start de fase van vooroverleg. Daarna nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we het proces en bekijken we of u in aanmerking komt voor deelname aan de regeling.

Zodra wij de benodigde documenten hebben ontvangen spreken we van de aanvraag en gaat de beslistermijn (van acht weken) lopen. Indien de aanvraag niet compleet is wordt de wettelijke beslistermijn opgeschort en heeft u vier weken om de aanvullende documenten aan te leveren.

Aanmeld- en aanvraagproces

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief? Dan kunt u bezwaar maken met een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met deze beslissing. In de brief moet het volgende staan:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Het NCG-kenmerk dat bovenaan deze brief staat
  • De redenen waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de datum op deze brief per post opsturen. Via e-mail is niet mogelijk. Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Nationaal Coördinator Groningen
Afdeling Juridische en Economische Zaken
Postbus 3006
9701 DA Groningen

Het hele aanmeld- en aanvraagproces staat hier nog eens in een schema.

Aanvraag en contact

Aanmelden kunt u doen met ons online aanmeldformulier

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar nieuwbouwregeling@nationaalcoordinatorgroningen.nl