Het Hogeland: informatie voor eigenaren

In de gemeente Het Hogeland zijn 2.457 adressen opgenomen in de versterkingsoperatie. NCG werkt nauw samen met de gemeente Het Hogeland. 

Lokaal plan van aanpak en voortgang

De gemeente Het Hogeland maakt in overleg met NCG elk jaar een gemeentelijk programma (Lokaal Plan van Aanpak). Daarin staat met hoeveel en met welke adressen NCG dat jaar begint met het versterkingstraject. Wat de aardbevingssituatie is in Het Hogeland en hoe de gemeente de versterking van woningen en gebouwen aanpakt, leest u in het Plan van Aanpak voor de gemeente Het Hogeland. Ook vindt u informatie op de website van de gemeente Het Hogeland.

Voor een aantal adressen in de gemeente is het versterkingstraject al afgerond. Andere panden staan nog aan het begin van het traject. Hoe de adressen verdeeld zijn over de fasen binnen het versterkingstraject, ziet u bij Resultaten per gemeente.

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek of de versterking van uw woning? Of over de versterking in uw dorp of wijk? Dan bent u van harte welkom bij uw bewonersbegeleider of bij het versterkingspunt van NCG in Uithuizen.

Versterkingspunt Het Hogeland

Adres Hoofdstraat Oost 24, 9981 AH Uithuizen (voormalig notariskantoor)
Open In verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus zijn wij alleen open op afspraak.
Telefoon 088 - 041 44 77
Bereikbaar Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u ons een contactformulier sturen. 
Huisregels Tijdens een gesprek gaan we uit van de huisregels van NCG.
Versterkingspunt Het Hogeland