Het Hogeland: informatie voor eigenaren

In de gemeente Het Hogeland zijn 2.514 adressen opgenomen in de versterkingsoperatie. NCG werkt nauw samen met de gemeente Het Hogeland. 

Lokaal plan van aanpak en voortgang

De gemeente Het Hogeland maakt in overleg met NCG elk jaar een gemeentelijk programma (Lokaal Plan van Aanpak). Daarin staat met hoeveel en met welke adressen NCG dat jaar begint met het versterkingstraject. Wat de aardbevingssituatie is in Het Hogeland en hoe de gemeente de versterking van woningen en gebouwen aanpakt, leest u in het Plan van Aanpak voor de gemeente Het Hogeland. Hier vindt u ook meer informatie over de versterking. 

Voor een aantal adressen in de gemeente is het versterkingstraject al afgerond. Andere panden staan nog aan het begin van het traject. De voortgang van de versterking in uw gemeente vindt u via de pagina Resultaten (cijfers).

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek of de versterking van uw woning? Of over de versterking in uw dorp of wijk? Dan bent u van harte welkom bij uw bewonersbegeleider of bij het versterkingspunt van NCG in Uithuizen.

Versterkingspunt Het Hogeland

Adres Hoofdstraat Oost 24, 9981 AH Uithuizen (voormalig notariskantoor)
Open In verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus zijn wij alleen open op afspraak.
Telefoon 088 - 041 44 77
Bereikbaar Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u ons een contactformulier sturen. 
Huisregels Tijdens een gesprek gaan we uit van de huisregels van NCG.

Video: Familie Zigterman woont in Kantens in Groningen. Door bevingsschade moeten zij hun huis versterken. In de tijd dat er versterkt wordt kan de familie terecht in tijdelijke huisvesting, gerealiseerd door Nationaal Coördinator Groningen.

Tijdelijke huisvesting Kantens

Video: Een tijdelijk zorgcomplex is in Bedum neergezet om cliënten van zorginstelling 's Heeren Loo te huisvesten. Het door aardbevingen getroffen complex wordt versterkt.

Tijdelijk zorgcomplex biedt onderdak aan Bedumse cliënten

Vergroot afbeelding
Versterkingspunt Het Hogeland

Laatste update: 03-05-2022