Het Hogeland: informatie voor huurders

In de gemeente Het Hogeland zijn 2.644 adressen opgenomen in de versterkingsoperatie. NCG werkt nauw samen met de gemeente Het Hogeland. 

Lokaal plan van aanpak en voortgang

De gemeente Het Hogeland maakt in overleg met NCG elk jaar een gemeentelijk programma (Lokaal Plan van Aanpak). Daarin staat met hoeveel en met welke adressen NCG dat jaar begint met het versterkingstraject. Wat de aardbevingssituatie is in Het Hogeland en hoe de gemeente de versterking van woningen en gebouwen aanpakt, leest u in het Plan van Aanpak voor de gemeente Het Hogeland. Ook vindt u informatie op de website van de gemeente Het Hogeland.

Voor een aantal adressen in de gemeente is het versterkingstraject al afgerond. Andere panden staan nog aan het begin van het traject. De voortgang van de versterking in uw gemeente vindt u via de pagina Resultaten (cijfers).

Waar kunt u terecht met vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek of de versterking van uw woning? Dan kunt u terecht bij uw verhuurder.