Agrarische bedrijven

In de kern van het aardbevingsgebied zijn ongeveer 1.500 boerenbedrijven actief. Ruim 500 van deze gebouwen lopen een (licht) verhoogd risico bij aardbevingen. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onderzoekt of deze gebouwen veilig genoeg zijn en of versterking nodig is.

Traject in het kort

Agrarische gebouwen waarbij sprake is van een (licht) verhoogd risico bij aardbevingen nemen we op in de versterkingsoperatie. NCG onderzoekt met opname en beoordeling of deze gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen. De uitkomst van de beoordeling wordt met de agrariër besproken. Als versterking nodig is, wordt ook eerst met de agrariër besproken welke maatregelen er nodig zijn om het gebouw veiliger te maken.

Agroprogramma

Vanuit de provincie Groningen wordt gewerkt aan een totaalprogramma voor boerenbedrijven. NCG werkt hierin nauw samen het programmateam van de provincie Groningen. In 2021 is een plan van aanpak gepresenteerd voor de implementatie van het agroprogramma.

Vragen?

  • Heeft u een boerenbedrijf en heeft u vragen over de versterking van uw (bedrijfs)gebouwen? Dan kunt u via het algemene nummer van NCG contact opnemen met het Agroloket. Heeft u al een bewonersbegeleider of zaakbegeleider bij NCG? Neem dan contact op met uw begeleider.
  • Heeft u vragen over schade? Neem dan contact op met uw zaakbegeleider van de IMG of via het algemene nummer van IMG