Agrarische bedrijven

In de kern van het aardbevingsgebied staan ongeveer 1.500 boerenbedrijven. Ruim 500 van deze gebouwen lopen een (licht) verhoogd risico bij aardbevingen. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onderzoekt of deze gebouwen veilig genoeg zijn en of versterking nodig is. Daarna versterkt de NCG de gebouwen die dat nodig hebben.

Traject in het kort

Agrarische gebouwen met een (licht) verhoogd risico bij aardbevingen nemen we op in de versterking. NCG onderzoekt met opname en beoordeling of deze gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen. De uitkomst van de beoordeling bespreken we met de agrariër. Als versterking nodig is, bespreken we ook met de agrariër welke maatregelen er nodig zijn om het gebouw veiliger te maken.

Isolerende maatregelen

Naast de versterking van gebouwen voert de NCG ook isolerende maatregelen uit bij woningen. Bij agrarische gebouwen mag alleen het woongedeelte meegenomen worden voor de isolerende maatregelen. Niet elke woning komt in aanmerking voor deze Maatregel 28

Agroprogramma

De aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen, het Rijk en de agrarische sector hebben het Provinciaal Agroprogramma ontwikkeld voor boeren in het aardbevingsgebied. NCG werkt hierin nauw samen met de provincie Groningen. In 2021 is het plan van aanpak gepresenteerd voor de invoering van het Agroprogramma. 

Vragen?

  • Heeft u een boerenbedrijf en heeft u vragen over de versterking van uw (bedrijfs)gebouwen? Neem dan contact op met NCG. Heeft u al een bewonersbegeleider of projectleider bij NCG? Neem dan contact op met uw begeleider.
  • Heeft u vragen over schade? Neem dan contact op met uw zaakbegeleider van IMG of via 0800 - 4444 111
  • Wilt u meer weten over het Provinciaal Agroprogramma of wilt u zich voor dit programma aanmelden? Kijk dan op de website van het Agroprogramma.

Laatste update: 07-11-2023