Handreiking onderzoek industrie fase 1

Handreiking  voor het uitvoeren van studies naar het effect van aardbevingen voor bedrijven in de industriegebieden in Groningen.
TNO en Deltares, versie 7, 8 juni 2018