Handreiking rekenmethodiek industrie Fase 2

Rekenmethodiek voor het uitvoeren van studies naar het effect van aardbevingen voor bedrijven in de industriegebieden in Groningen.

TNO en Deltares, versie 7 dd. 8 juni 2018