Selectiemethodiek

Nationaal Coördinator Groningen wil voor de aardbevingsbestendigheid van (proces)installaties de juiste prioriteiten stellen. Daarom zijn twee selectiestappen toegevoegd tussen fase 1: kwalitatief onderzoek, en fase 2: kwantitatief onderzoek per object. Deze selectiestappen tonen gedocumenteerd aan welke objecten door kunnen gaan naar fase 2 en voor welke objecten geen verder detailonderzoek meer nodig is.

De selectie tussen deze 2 fases bestaat uit de volgende twee stappen:

  • Selectiemethodiek stap 1: hierin worden de in fase 1 geïdentificeerde procesinstallaties uniform verder op veiligheidsrisico getoetst.
  • Selectiemethodiek stap 2: voor de overblijvende objecten kan een quickscan met software worden uitgevoerd of een installatie globaal voldoende aardbevingsbestendig is voor geïdentificeerde scenario’s:
    • de aardbevingsbelasting volgt uit globale hazardcurves (aardbevingsdreiging), waarin ook ontwikkelingen zoals de afbouw van de gaswinning kan worden meegenomen
    • op basis van de hazard curve (voor de aardbevingsdreiging) samen met de beschikbare fragility curves (voor de constructiesterkte) wordt de kans van overschrijden van een grenstoestand getoetst.

De selectiemethodiek vormt onderdeel van het toetsingskader voor de industrie en is opgenomen in de Beleidsregel vergoeding aardbevingsbestendige industrie Groningen.

Laatste update: 17-03-2022