Overzicht typologieën

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) maakt sinds het voorjaar 2021 gebruik van een nieuwe manier van beoordelen van gebouwen in het aardbevingsgebied. Hiermee worden dezelfde typen gebouwen hetzelfde beoordeeld. Dit heet de typologieaanpak. De methode is ontwikkeld door TNO en goedgekeurd door het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Op deze pagina kunt u meer lezen over de verschillende typologieën.

Dertig verschillende typologieën

TNO heeft woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied op basis van constructieve eigenschappen ingedeeld in dertig typologieën. Deze constructieve kenmerken, zeggen iets over de sterkte van een gebouw.

De dertig typologieën zijn door TNO ingedeeld in groepen. Het verschil tussen de groepen is het materiaal van de draagconstructie van het gebouw: metselwerk, hout, staal of beton. Onder deze vier hoofdgroepen vallen alle dertig verschillende typologieën. In welke typologie een gebouw valt, kan beoordeeld worden met de gegevens van een opname. De opname wordt door de bouwkundig expert gedaan. Informatie over hoe de expert bepaalt in welke typologie een gebouw valt, vindt u in het TNO-rapport | typologisch toedelen. De informatie hieronder, vertelt meer over elke typologie. Valt een gebouw niet binnen een typologie? Dan is extra onderzoek nodig.

Op dit moment zijn nog niet alle dertig typologieën definitief. Deze pagina wordt aangevuld zodra een typologie klaar is voor gebruik.

Metselwerk