Overzicht typologieën

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) maakt sinds het voorjaar 2021 gebruik van een nieuwe manier van beoordelen van gebouwen in het aardbevingsgebied. Hiermee worden dezelfde typen gebouwen hetzelfde beoordeeld. Dit heet de typologieaanpak. De methode is ontwikkeld door TNO en goedgekeurd door het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Op deze pagina kunt u meer lezen over de verschillende typologieën.

Ingewikkelde berekeningen per typologie

De typologieën van TNO zijn gebaseerd op de constructieve kenmerken van een gebouw. Deze constructieve kenmerken bepalen namelijk hoe het gebouw reageert op een aardbeving. Dit noemen we ook wel het seismisch gedrag van een gebouw. TNO gebruikt hierbij het Global Earthquake Model (GEM) Building Taxonomy. Dit model wordt gebruikt om het seismisch risico van een gebouw te bepalen. Seismisch risico is het risico dat mensen en gebouwen lopen door aardbevingen. Het model wordt overal in de wereld gebruikt.

De manier waarop een gebouw reageert op een aardbeving (de zogenaamde seismische weerstand) is per typologie vastgesteld met de sterkteanalyse van meerdere gebouwen die horen bij die typologie. Dit zijn de zogenaamde referentiegebouwen. Hiervoor gebruikt TNO heel precieze en ingewikkelde berekeningen per typologie. In de berekeningen houdt TNO rekening met:

  • De nieuwste informatie over de dreiging door aardbevingen in Groningen.
  • De constructieve kenmerken en sterkte van een gebouw per typologie en de mogelijke verschillen binnen een typologie.
  • De eigenschappen van de diepe en ondiepe ondergrond.

Extra veiligheidsmarge

Niet alle gebouwen binnen een typologie zijn hetzelfde. Wel hebben deze gebouwen vergelijkbare constructieve kenmerken. TNO vindt deze verschillen belangrijk en gebruikt daarom in de berekeningen een extra veiligheidsmarge. Deze veiligheidsmarge houdt rekening met gebouwen die zwakker zijn dan de onderzochte referentiegebouwen. De extra veiligheidsmarge voorkomt dat gebouwen met de typologieaanpak veilig worden verklaard als dit niet echt zo is. Ook zijn er allerlei controles gedaan om zeker te zijn dat de beoordeling volgens de typologieaanpak past bij de gebouwen in Groningen.

Dertig verschillende typologieën

TNO heeft woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied op basis van constructieve eigenschappen ingedeeld in dertig typologieën.

De dertig typologieën zijn door TNO ingedeeld in groepen. Het verschil tussen de groepen is het materiaal van de draagconstructie van het gebouw: metselwerk, hout, staal of beton. Onder deze vier hoofdgroepen vallen alle dertig verschillende typologieën. In welke typologie een gebouw valt, kan beoordeeld worden met de gegevens van een opname. De opname wordt door de bouwkundig expert gedaan. Informatie over hoe de expert bepaalt in welke typologie een gebouw valt, vindt u in het TNO-rapport | typologisch toedelen. De informatie hieronder, vertelt meer over elke typologie. Valt een gebouw niet binnen een typologie? Dan is extra onderzoek nodig.

Op dit moment zijn nog niet alle dertig typologieën definitief. Deze pagina wordt aangevuld zodra een typologie klaar is voor gebruik.

Typologieën

Laatste update: 16-06-2022