Beoordelen met de typologieaanpak

Het kost veel tijd om elk gebouw helemaal afzonderlijk te beoordelen. Daarom maakt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) sinds juli 2021 gebruik van een eenvoudigere en snellere manier van beoordelen. Dit heet de typologieaanpak. Daarmee worden dezelfde soort woningen hetzelfde beoordeeld. En niet één voor één afzonderlijk, zoals daarvoor gebruikelijk was.

De methode is ontwikkeld door TNO en goedgekeurd door het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). 

Veiligheid gebouw onderzoeken 

NCG beoordeelt of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. Dit houdt in dat gekeken wordt of een gebouw bestand is tegen aardbevingen. De veiligheidsnorm zegt dat je een gebouw bij een (zware) aardbeving veilig en op tijd moet kunnen verlaten. Is dit niet het geval, dan is versterking van het gebouw nodig. Bij deze beoordeling houdt NCG er rekening mee dat de gaswinning in 2022 stopt. Onafhankelijke deskundigen van het KNMI, Staatstoezicht op de Mijnen en TNO verwachten dat daardoor de kans op zware aardbevingen afneemt.  Wilt u meer weten hierover, bekijk dan onderstaande video. 

Nieuwe inzichten Groningen

Hoe werkt de typologieaanpak?

TNO heeft woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied op basis van constructieve kenmerken ingedeeld in dertig typologieën. Voor elke typologie heeft TNO de gevolgen van een zware aardbeving berekend. De typologie methode van TNO is onafhankelijk getoetst door het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG).

ACVG geeft aan dat met de typologieaanpak de veiligheid van gebouwen goed te bepalen is. Een bouwkundige inspecteert of een woning of ander gebouw in een van de typologieën past. Elk gebouw krijgt dus een opname. Past een gebouw binnen één van de dertig typologieën? Dan kan de bouwkundige op basis van de berekeningen die al gedaan zijn voor deze typologie en de locatie van het gebouw bepalen of versterking nodig is. Bekijk ook de korte video hieronder met uitleg over de typologieaanpak.

Typologieaanpak Groningen

De stappen van de typologieaanpak

De typologieaanpak bestaat uit drie stappen: onderzoeken, beoordelen en versterken. Per stap gebeuren een aantal dingen:

Waarom is gekozen voor de typologieaanpak?

Tot nu toe rekenden bouwkundigen elk gebouw afzonderlijk door om te beoordelen of het gebouw voldeed aan de veiligheidsnorm. Dat duurde per gebouw meerdere maanden. Met de typologieaanpak kan het beoordelen sneller en eenduidiger. Zo weten eigenaren eerder waar zij aan toe zijn.

Hoe is de typologieaanpak ontstaan?

De onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO heeft gekeken hoe verschillende soorten gebouwen reageren op krachten van de aardbevingen. Hoe sterk zijn vloeren of gevels? Wat is de invloed van openingen in de gevel, zoals ramen of deuren? In het onderzoek is gekeken naar alle relevante kenmerken van een gebouw.

Per 'typologie + locatie' heeft TNO nauwkeurige berekeningen gemaakt over de gevolgen van aardbevingen. En tot welke zwaarte van aardbevingen een typologie op norm is of niet. Deze informatie is vastgelegd op kaarten.

De berekeningen van TNO zijn onafhankelijk getoetst door ACVG. ACVG geeft in zijn advies aan dat een typologieaanpak belangrijk is voor de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied:

  • Door deze aanpak kunnen gebouwen binnen de versterking in groepen worden aangepakt.
  • Dit leidt tot meer snelheid in de versterkingsopgave.
  • Ook zorgt het ervoor dat gebouwen die op elkaar lijken op dezelfde manier worden beoordeeld.

In het advies van ACVG staat dat de typologieaanpak van TNO goed in elkaar zit en de mogelijkheid biedt om veel gebouwen snel te kunnen toetsen aan de veiligheidsnorm. 

Wat is de planning?

Vanaf maart 2021 is Nationaal Coördinator Groningen (NCG) begonnen met de eerste opnames van woningen met de typologieaanpak. Dit was een zogenaamde pilot, een proef waarin deze nieuwe aanpak werd getest. Eind juni waren de kaarten van de eerste zeven typologieën klaar voor gebruik. Deze kaarten gebruikt NCG om opgenomen gebouwen te beoordelen. De meeste gebouwen vallen binnen deze zeven typologieën. Daarom werken we vanaf juli 2021 met de typologiemethode.

TNO werkt nog aan de laatste verbeterpunten voor de andere typologieën. Zodra die verbeterpunten door ACVG naar tevredenheid zijn afgerond, komen de kaarten voor de laatste typologieën ook beschikbaar.