“De kwaliteit van wonen moet gelijk blijven of verbeteren’’

Aan het woord

Mahdi Al Sraiffe werkt sinds april als bouwkundig adviseur bij Nationaal Coördinator Groningen. Komt een woning of ander gebouw in het Groninger aardbevingsgebied in aanmerking voor versterking? Dan beoordeelt hij, samen met zijn collega Ralph van Zon, constructeurs en kostendeskundigen, de versterkingsadviezen hiervan. Die adviezen stellen externe ingenieursbureaus op.

Naast de bouwkundige beoordeling doet Mahdi ook een kwaliteitscontrole van het versterkingsadvies. In de beoordeling moet duidelijk staan wat voor impact de versterkingsmaatregelen op de bewoner hebben. “Dit moet met 3D beelden, plattegronden en doorsnedes worden uitgelegd, niet alleen met tekst en berekeningen. De beoordeling moet voor de bewoner begrijpelijk zijn.”

Gevolgen zo klein mogelijk

De gevolgen op de woning zo klein mogelijk houden, dát is de grootste uitdaging in het werk van Mahdi. “De impact van de versterkingsmaatregelen proberen we zo laag mogelijk te houden. Helaas kan dit niet altijd, want soms moet er veel gebeuren in een woning. Hierin staat de veiligheid van de bewoner altijd voorop.”

“Wij kijken naar wat het beste is voor de bewoner, los van de kosten.”

Van beoordeling naar versterkingsadvies

Daarna bespreken de bewonersbegeleiders dit advies met de bewoner, aan de keukentafel. “Als er bijvoorbeeld een kopgevel versterkt moet worden, laten we dit met tekeningen zien. We leggen uit wat de gevolgen zijn: wanneer er een portaal in mijn woning komt, wat krijg ik te zien? Kan ik dat wegwerken? Wordt mijn woonkamer hierdoor kleiner?” licht Mahdi helder toe. Gaat de bewoner akkoord, dan kan hij/zij vervolgens bij de afdeling Ontwerp & Realisatie zijn wensen in detail aangeven.

Kwaliteit boven efficiëntie

Samen met externe partijen proberen ze het bouwproces zo snel mogelijk op gang te brengen, maar efficiëntie moet niet ten koste gaan van de kwaliteit. Mahdi geeft aan dat het proces van versterking traag is: “Het bouwproces van ontwerp naar realisatie van een project kan soms jaren duren. Alles moet goed worden uitgedacht, want het moet in één keer goed gaan op de bouw.

Het beste voor de bewoner

De verantwoordelijkheid om te kijken of de ingenieursbureaus de juiste keuzes maken voor de bewoner voelt Mahdi sterk. “Wij kijken of de aanpassingen aan hun woning noodzakelijk zijn, de kwaliteit van wonen moet gelijk blijven of beter worden. Ook probeer ik me altijd dienstbaar op te stellen. Als de gebruiker gelukkig is in zijn woning, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Dat maatschappelijk belang vind ik belangrijk.”