Aan het woord

Unieke ‘natuurinclusieve’ manier van werken bij versterkingsoperatie

‘Het is een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat de natuur niet het kind van de rekening wordt bij de versterkingsoperatie. Maar tegelijkertijd mag ecologie zeker ook geen vertragende factor worden. Ik ben heel blij dat we hier een manier van werken hebben ontwikkeld die ervoor zorgt dat soorten als dwergvleermuizen, huismussen of gierzwaluwen straks ook weer een plekje kunnen vinden in Groningse woningen!’

Cors Onnes, ecoloog

Dat zegt Cors Onnes, als ecoloog werkzaam voor Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam. Zijn taak is het om erop toe te zien dat de versterkingsoperatie op een ecologisch verantwoorde manier gebeurt: toekomstige generaties Groningers moeten later óok kunnen genieten van de aanblik van nestelende zwaluwen, of van vliegende vleermuizen bij het vallen van de avond.

Natuurinclusief versterken

‘We willen op verantwoorde wijze met de natuur omgaan bij de versterkingsoperatie. Zo moeten we oppassen dat we huizen straks niet zó duurzaam en potdicht maken, dat vogels of vleermuizen er geen plekje meer vinden. Daarom willen we ‘natuurinclusief’ versterken’.

In Nederland mogen woningen niet zómaar worden gesloopt/versterkt of gerenoveerd. CVW heeft daar ontheffing voor gekregen. Maar wel onder voorwaarden dat woningen voordat ze gesloopt worden eerst ‘natuurvrij’ worden gemaakt, dus dat nesten of kolonies zijn verwijderd. Daarna moeten er nieuwe verblijfplaatsen komen voor deze soorten.'

'Ik ben heel blij dat we hier een manier van werken hebben ontwikkeld die ervoor zorgt dat soorten als dwergvleermuizen, huismussen of gierzwaluwen straks ook weer een plekje kunnen vinden in Groningse woningen!’

Daarom worden alle te versterken en te slopen woningen eerst geïnspecteerd op de aanwezigheid van nestgelegenheden of kolonies vleermuizen. Daarvoor zijn in 2017 nulmetingen gedaan om te zien waar vleermuizen, zwaluwen of andere zeldzame dieren verblijven. Ook deze zomer worden nulmetingen uitgevoerd en wordt ook gekeken of de genomen maatregelen al effect hebben gehad.

Onderzoek bij schemering

Om vleermuizen op te sporen moet onderzoek bij schemering gebeuren, omdat de dieren ’s avonds uitvliegen, op jacht naar insecten. En daarom gaan Cors en zijn collega’s van Arcadis vaak ’s avonds op pad. Met heel veel plezier, want het is spannend om vleermuizen uit te kunnen zien vliegen en zo hun verblijfplaats op te kunnen sporen.

Win-win situatie

’Cruciaal is dat we bij de versterkingsoperatie de Wet Natuurbescherming naleven, maar liefst zonder dat de versterking wordt vertraagd. Daarvoor hebben we nu een verstandige manier van werken gevonden. Daardoor kan het CVW snel doorwerken, en kunnen tegelijkertijd populaties behouden blijven. Dat is een win-win situatie zowel voor de ecologie als de versterking!’, aldus een tevreden Cors Onnes.