“We proberen de band met de bewoners te herstellen en ze een toekomstperspectief te geven”

Aan het woord

Sharon den Otter werkt sinds maart als bewonersbegeleider voor het Bedrijfsbureau BI. Zij heeft als eerste contact met bewoners na de inspectie van hun woning. Tijdens kennismakingsgesprekken legt Sharon uit wat dit precies inhoudt. Inmiddels hebben de bewoners van 380 woningen aangegeven mee te willen doen aan dit traject.

Vergroot afbeelding Sharon den Otter
Beeld: ©Jeroen van Kooten

In het verleden werkte Sharon als bouwkundig inspecteur bij TCMG (nu IMG). Ze nam schades van huizen op en bracht hierover rapporten uit. TCMG had niet zelf haar inspecteurs in dienst, maar werkte samen met vier verschillende bureaus die de schade opnemen en rapporten schrijven.

Eerste kennismaking

Sharon en haar collega’s nodigen alle bewoners die mee kunnen doen aan dit traject telefonisch uit voor een kennismakingsgesprek. Het versterkingsadvies ligt er vaak al, dat verstrekken de bewonersbegeleiders tijdens het kennismakingsgesprek. De bewonersbegeleiders lichten dit tijdens het eerste gesprek toe. Er zit dan ook een werkvoorbereider bij, die legt alles duidelijk uit.

In gesprek over het versterkingsadvies

De toelichting van de werkvoorbereider op het versterkingsadvies is van groot belang voor de bewoners. “Als er bijvoorbeeld in het advies staat dat er stalen portalen in je woning komen, dan kan dat heel ingrijpend zijn. Want er wordt iets geadviseerd, maar het kan misschien ook op een andere manier. Tijdens zo’n gesprek gaan we hierover in overleg met de bewoner.” Als de bewoners na dit gesprek beslissen dit traject in te gaan, dragen ze het proces over naar de woonbouwbegeleiders van Bedrijfsbureau BI.

"We proberen met de bewoners te kijken naar de toekomst: er is ooit een inspectie geweest, nu staan we op het punt om verder te gaan. Als mensen dan uiteindelijk mee willen gaan in het traject, is dat fijn om te horen.”

De wensen van de bewoner

Na het kennismakingsgesprek geeft de bewoner aan of hij/ zij mee wil doen met Bedrijfsbureau BI. Vanaf het vervolggesprek geeft de bewoner zijn/haar wensen aan. Het Bedrijfsbureau zorgt ervoor dat er binnen elf maanden na het tweede gesprek een Uitvoeringsgereed Ontwerp klaarligt. Dit is een plan van de versterkingsmaatregelen waar in staat wat er gaat gebeuren en hoe dit gaat gebeuren, hoeveel tijd dit in beslag neemt en wat de kosten zijn. Zodra dit af is, kan er versterkt worden.

Herstellen van vertrouwen

Als bewonersbegeleider van Bedrijfsbureau BI heeft Sharon een paar keer contact met de bewoner. “We zijn vooral de band aan het herstellen en tijdens de telefoontjes, het kennismakingsgesprek en soms vragen achteraf proberen we ze vertrouwen te geven.”

Er is in het verleden zoveel gebeurd, dat het moeilijk is het vertrouwen te herstellen, vindt Sharon. Ze probeert de bewoner een perspectief te geven: “We laten bewoners weten dat we op de hoogte zijn van wat er in het verleden is gebeurd. We proberen begrip te tonen voor hun situatie. Ook geven we een planning van het traject, als ze beslissen om mee te doen.”

De bewoner heeft zelf de regie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Coördinator Groningen, regionale overheden en zes bouwbedrijven startten in februari met Bedrijfsbureau BI. Door het opzetten van een bedrijfsbureau met de zes regionale bouwbedrijven worden ruim 1.100 woningen versneld versterkt. Daarbij zit de bewoner direct aan tafel met het bouwbedrijf en krijgt de bewoner zelf de regie over de versterking.