"Af en toe moet je aan de keukentafel even een pas op de plaats maken"

Aan het woord

Het combineren van technische kennis en goede bewonerscommunicatie: dat is de specialiteit van Suzan Wierenga van KAW Architecten. En juist die combinatie van kennis komt in het aardbevingsgebied goed van pas.

“De versterkingsopgave heeft een flinke impact op de bewoners. Ze moeten hun huis uit, dat soms symbool staat voor belangrijke gebeurtenissen in het leven: ze zijn er getrouwd, hebben er kinderen gekregen of ze hebben er iemand verloren. Als je dan moet verhuizen, dan is dat heel ingrijpend. Je krijgt dan geen draagvlak als je aan de keukentafel gaat zitten met een compleet technisch verhaal over hoe het nieuwe huis eruit moet komen te zien.”

Architectenbureau

Suzan Wierenga is directeur en eigenaar van KAW Architecten, dat vestigingen heeft in Groningen, Eindhoven en Rotterdam. Het architectenbureau heeft veel ervaring met stads- en dorpsvernieuwing. Op dit moment is KAW betrokken bij vier grote projecten die onder de versterkingsopgave vallen. Zo was het architectenbureau betrokken bij het vervangen van 43 Jarinowoningen in Loppersum. Nu werkt Wierenga aan dertig vervangende woningen aan de Fazanthof in Ten Boer, het vervangen van 163 woningen in Opwierde en 155 Bronswoningen in Appingedam.

"Je moet begrip hebben voor de emoties die er leven. Dat wordt vaak nog onderschat.”

Emoties

“In dit soort projecten probeer ik altijd zo snel mogelijk te achterhalen hoe de houding van een bewoner is ten opzichte van het project. Soms moet je even een pas op de plaats maken en vooral luisteren. Maar uiteindelijk is iedereen gebaat bij duidelijkheid over alles wat al bouwtechnisch vaststaat, maar ook welke keuzes iemand zelf nog kan maken. Niet elke bewoner maakt die keuzes even snel en dat vormt een uitdaging. Als een hele wijk wordt vervangen, dan moet je aandacht houden voor de leefbaarheid. Het kan irritaties opleveren als in een blokje huizen sommige bewoners blijven wikken en wegen. Anderen willen snel doorpakken en moeten dan wachten. Je moet echter begrip hebben voor de emoties die er leven. Dat wordt vaak nog onderschat.”

Specifieke kennis

Ook al zijn de projecten in het aardbevingsgebied maar een klein deel van portfolio van Wierenga: het slokt vrijwel al haar tijd op. “Ook vanwege mijn specifieke kennis over communicatie en techniek. Het scheelt dat ik uit Winsum kom en dat ik een licht Gronings accent heb. Daardoor krijg je wat sneller het vertrouwen. Dat is ook wel nodig, want er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om in dit gebied te wonen. De leefbaarheid en het leven staan onder druk. We moeten met z’n allen onze schouders eronder zetten.”