Documenten Opname en beoordeling in eigen beheer

Heeft u bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een aanvraag ingediend om uw opname en beoordeling in eigen beheer uit te voeren? En heeft NCG uw aanvraag goedgekeurd? Dan vindt u op deze pagina alle documenten die u nodig heeft bij de beoordeling van uw woning. 

Modelbepalingen overeenkomst ingenieursbureau

U geeft zelf de opdracht aan het ingenieursbureau om de beoordeling voor u uit te voeren. Daarvoor moet u een overeenkomst afsluiten met het ingenieursbureau. In de overeenkomst met een ingenieursbureau moeten afspraken staan uit de regeling Tijdelijke wet Groningen. In de modelbepalingen leest u aan welke eisen de overeenkomst moet voldoen. NCG heeft een voorbeeld van een overeenkomst gemaakt die u kunt gebruiken. Wilt u gebruikmaken van deze modelovereenkomst? Vraag deze modelovereenkomst dan aan bij uw bewonersbegeleider.

Format beoordelingsrapport

Van de opname en beoordeling van uw woning maakt het ingenieursbureau een rapport. Dit rapport moet voldoen aan een aantal regels. Daarom moet het ingenieursbureau gebruikmaken van onderstaand format beoordelingsrapport van NCG.

Applicatiedocument beoordeling seismische capaciteit

Dit document is bedoeld voor het ingenieursbureau. In dit document staat hoe de ingenieursbureaus de Nederlandse praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998) moeten toepassen. U kunt het ingenieursbureau dit document toesturen en aangeven dat ze de inhoud van dit document moeten gebruiken bij de beoordeling van uw woning.

Eisen referenties nieuwe ingenieursbureaus

Wilt u een ingenieursbureau inschakelen die niet op de lijst van NCG staat? Dat kan. U moet dan bij uw aanvraag referenties van het bureau aanleveren waaruit blijkt dat het bureau voldoende kennis en ervaring heeft. In dit document staan alle eisen voor de competenties en referenties van de ingenieursbureaus.

Laatste update: 31-08-2023