Vlekkenkaarten

TNO heeft per typologie voor heel Groningen de gevolgen van aardbevingen berekend en hiervan een vlekkenkaart gemaakt. In deze kaart staat alle informatie over de ondergrond en de mogelijke kracht van aardbevingen.

De bouwkundige stelt eerst vast in welke typologie de woning* valt. Daarna bepaalt de plek van de woning op de vlekkenkaart of de woning voldoet aan de veiligheidsnorm. Valt een woning in de vlek op de vlekkenkaart? Dan voldoet de woning niet aan de veiligheidsnorm. Versterkingsmaatregelen zijn dan nodig. 
 

Hoe maken we vlekkenkaarten?

Voor het maken van de vlekkenkaarten zijn de kaarten gebruikt van de Nederlandse Praktijkrichtlijn aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998). Deze kaarten zijn gemaakt door onafhankelijke experts. In de vlekkenkaarten zit onder andere informatie over de gaswinning, de aardbevingsbelasting en de grondsoorten. Het gebied in de vlekkenkaart is in ongeveer zesduizend vierkante vlakjes verdeeld. Hierdoor kunnen we de hoeveelheid ingewikkelde berekeningen beperken. Daardoor ontstaan vlekkenkaarten met randen die de vorm hebben van een vierkant. Ook in de vlekkenkaarten zijn veiligheidsmarges meegenomen. Door deze veiligheidsmarges weten we zeker dat woningen van een bepaalde typologie buiten de vlek voldoen aan de veiligheidsnorm.

Waar vindt u de vlekkenkaarten?

De vlekkenkaarten van TNO vindt u op het dashboard van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Ingewikkelde berekeningen voor de vlekkenkaarten

Voor het maken van de vlekkenkaarten zijn berekeningen nodig. TNO maakt deze berekeningen met modellen die elkaar opvolgen. Dit noemen we ook wel een modelketen. Voor de vlekkenkaarten gebruikt TNO de volgende modellen:

 1. Seismisch bronmodel
  Het seismisch bronmodel berekent hoeveel aardbevingen verwacht worden met welke zwaarte. Hierbij houdt het seismisch bronmodel rekening met de hoeveelheid gaswinning en de drukverdeling door deze winning in het Groningenveld.
 2. Grondbewegingsmodel
  Het model voor de grondbeweging berekent hoe sterk de grond beweegt bij een aardbeving. Dit heet ook wel het trillingsniveau op maaiveld. Het maaiveld is de bovenkant van de grond waar de woning op staat. Dit model houdt rekening met de zwaarte van een aardbeving.
 3. Schademodel
  Het schademodel berekent de kans dat een gebouw instort door de trillingen door een aardbeving.
   
Vergroot afbeelding
Modelketen van TNO voor de vlekkenkaarten

* Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 19-06-2023