Werkgelegenheid stimuleren

De komende jaren worden woningen en gebouwen hersteld en versterkt voor de toekomst. Dit levert ook werk op in de regio. Nationaal Coördinator Groningen zet zich samen met andere organisaties in om de werkgelegenheid in de regio te stimuleren.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door in de versterkingsopgave te werken met regionale bouwbedrijven. Daarnaast stimuleert NCG samen met Economic Board Groningen initiatieven over innovatie, kennisontwikkeling en netwerkvorming in de bouw- en aanverwante sectoren. Lees meer hierover op de pagina van Kennisplatforms.

Intentieverklaring

Op 11 juli 2016 is door een tiental partijen een intentieverklaring ‘Arbeidsmarkt aardbevingsgerelateerde bouw’ ondertekend. Met het ondertekenen van deze verklaring is gezamenlijk de intentie geuit om een bijdrage te leveren aan een goed functionerende arbeidsmarktketen in de aardbevingsgerelateerde bouw. Daarmee wordt gezamenlijk gewerkt aan het bereiken van een maximaal positief effect op de lokale werkgelegenheid en participatie in Groningen. Deze intentie is in werking gegaan op de dag na ondertekening en is aangegaan voor de duur van de aardbevingsgerelateerde bouwopgave.

Samenwerking

Sinds het moment van ondertekenen is de samenwerking structureel op gang gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat de eerste pilots van arbeidsmarktprojecten inmiddels klaarstaan onder de titel 'Bouwplaats Noord'. Bouwplaats Noord is een project om werkzoekenden te stimuleren om te werken in de bouwsector. Dit gebeurt bijvoorbeeld door werving, selectie, opleiding en toeleiding naar de bouwsector. Daarnaast werken gemeenten aan de uitwerking van ambitieuze concepten, zoals de inzet van een leerlingwerkplaats.

1000-banenplan

In het 1000-banenplan zorgen gemeente, provincie, Rijk, scholingsinstituten en sociale partners er samen voor dat de werkgelegenheid die voortkomt uit de bouwopgave van de aardbevingsproblemen ten goede komt aan de werkzoekenden en bedrijven in de regio. Er is vaak extra scholing en begeleiding nodig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen voor de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. Samen met de arbeidsmarktregio, opleidingsinstituten en werkgevers wordt passende scholing aangeboden met de intentie om 1000 duurzame banen te realiseren. Dit gebeurt in kansrijke beroepen in de bouw, techniek en verwante sectoren met behulp van kansrijkberoep.nl.

We nemen hiervoor Social Return op bij opdrachten. Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee zorgen we ervoor dat nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde medewerkers uit de regio de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Laatste update: 08-06-2021