Fase 1: Nog te starten

In deze fase zijn adressen opgenomen in de werkvoorraad van NCG. Maar ze zijn nog niet toegevoegd aan het Lokaal Plan van Aanpak (LPA) van de gemeente. Het versterkingstraject is voor deze adressen nog niet gestart.

In werkvoorraad NCG

In het aardbevingsgebied zijn meer dan 220.000 adressen met een verblijfsfunctie. Dat wil zeggen dat er mensen wonen of werken, er zorg ontvangen, er naar school gaan, enzovoort. Deze adressen neemt NCG niet allemaal op in de versterkingsopgave. In de werkvoorraad van NCG zitten ruim 27.000 adressen. Bij deze adressen onderzoeken we of ze voldoen aan de veiligheidsnorm of niet. Of dat is al gebeurd. Of we een adres opnemen in onze werkvoorraad hangt af van een risicoschatting voor alle adressen in het aardbevingsgebied. Maar ook van toezeggingen door Rijk en gemeenten en van bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de gemeenten.

Nog niet opgenomen in Lokaal Plan van Aanpak

NCG werkt nauw samen met de vijf gemeenten binnen het aardbevingsgebied. Het gaat om: Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt. Elke gemeente maakt in overleg met NCG jaarlijks een gemeentelijk programma (Lokaal Plan van Aanpak). Daarin staat met hoeveel en met welke adressen NCG dat jaar begint met het versterkingstraject.


Laatste update: 27-06-23