Fase 2: Opname

In deze fase is een adres opgenomen in het Lokaal Plan van Aanpak van de gemeente. Nationaal Coördinator Groningen kan nu een opname laten plannen en uitvoeren door een bouwkundige van een ingenieursbureau. Hiervoor gebruiken we de typologieaanpak. Past een gebouw niet in een typologie? Dan wordt er extra onderzoek gedaan.

Een opname gebeurt alleen als de eigenaar van het gebouw daar toestemming voor geeft. Wordt bij de opname een acuut onveilige situatie geconstateerd? Dan wordt direct ingegrepen.

Typologieaanpak

Elk gebouw apart en uitgebreid opnemen kost veel tijd. Daarom werken we sinds juli 2021 met de typologieaanpak. Daarmee worden dezelfde soort gebouwen op dezelfde manier beoordeeld. En niet één voor één afzonderlijk, zoals daarvoor gebruikelijk was.

TNO heeft woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied op basis van constructieve kenmerken ingedeeld in dertig typologieën (soorten). Om te bepalen bij welke typologie een gebouw hoort, nemen we elk gebouw wel apart op.
Met de typologieaanpak kunnen we gebouwen eenvoudiger en sneller opnemen en betrouwbaar beoordelen (is een gebouw op norm of niet).

Kijk voor meer informatie over deze manier van opnemen en beoordelen bij typologieaanpak.

Opname als typologie niet mogelijk is

Past een gebouw niet in één van de dertig typologieën? Dan komt de bouwkundige langs voor een uitgebreid onderzoek aan de buiten- en binnenkant van het gebouw. Tijdens de opname verzamelt de bouwkundige alle bouwtechnische gegevens die hij nodig heeft. Ook bekijkt hij de gegevens over de draagkracht en de stevigheid van de bodem. Al deze gegevens gebruikt hij om te beoordelen of het gebouw op norm is of niet.

Hoe lang het onderzoek duurt hangt af van het gebouw. In de meeste gevallen duurt het één tot twee dagen. Meestal is het nodig om gaten in wanden, muren en plafonds te maken. Soms moet er gegraven worden om de fundering te zien. Na de opname wordt alles weer in originele staat teruggebracht. Als tijdens de opname schade wordt veroorzaakt, wordt deze altijd hersteld. We doen ons uiterste best om de overlast zo klein mogelijk te houden.

Niet alle adressen in één keer

De adressen in deze fase kunnen we niet allemaal op hetzelfde moment laten opnemen. De gemeente bepaalt welke adressen het eerst aan de beurt zijn. Hoeveel adressen tegelijk opgepakt kunnen worden, is ook afhankelijk van hoeveel mensen de ingenieursbureaus beschikbaar hebben.