Fase 3: Beoordeling

In deze fase bestudeert een bouwkundige alle gegevens die met de typologieaanpak of tijdens een opname zijn verzameld. Op basis van die gegevens beoordeelt hij of een woning* veilig genoeg is bij een aardbeving of niet (op norm of niet). Dit legt hij vast in een beoordelingsrapport. 

Voldoet de woning aan de veiligheidsnorm? Dan hoeft er verder niets te gebeuren. Nationaal Coördinator Groningen legt dit vast in het ‘besluit op norm’. Is een woning niet op norm? Dan moet het versterkt worden. Het traject wordt vervolgd met fase 4: Planvorming.

Wanneer is een woning veilig?

In het aardbevingsgebied betekent 'veilig' dat iedereen genoeg tijd moet hebben om een woning bij een zware aardbeving veilig uit te komen. Is een woning veilig? Dan is het 'op norm'. Is het niet veilig genoeg? Dan is het 'niet op norm'.

Zijn de veiligheidsmarges in de versterkingsopgave groot genoeg?

Het SodM houdt toezicht op de veiligheidsrisico's van de gaswining. In oktober 2022 zegt SodM het volgende over de veiligheidsmarges in de versterkingsopgave:  'SodM benadrukt dat de beoordelingsmethoden voor versterking, namelijk de typologieaanpak en de NPR, veilige marges toepassen. Het risico dat huizen instorten als gevolg van een beving wordt dus niet onderschat in de versterkingsopgave ondanks dat de seismische activiteit hoger is dan werd verwacht.' Zie ook de website van het SodM.

Beoordeling: op norm

Is een woning op norm? Dan voldoet de woning aan de veiligheidsnorm. Versterking is dan niet nodig. Dit leggen we vast in het 'besluit op norm'. NCG controleert en accepteert de beoordeling. Het beoordelingsrapport en het besluit op norm delen we met de eigenaar. Als de eigenaar het niet eens is met dit besluit kan hij er bezwaar tegen maken. Het opstellen van het besluit op norm gebeurt een aantal maanden na het uitvoeren van de opname. 

Beoordeling: niet op norm

Is een woning niet op norm? Dan staat dit in het beoordelingsrapport. Het is dan nodig om de woning te versterken. NCG controleert en accepteert de beoordeling en deelt en bespreekt de beoordeling met de eigenaar. Daarna gaat het adres door naar de volgende fase: de Planvorming. In deze fase werken we de versterkingsmaatregelen samen met de eigenaar uit in een plan.

De eigenaar van een woning beslist altijd wat er met de woning gebeurt. Voor eigenaren van rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en meerlaagse bouw gebeurt dit in overleg met de buren.

Beoordeeld, maar uw woning wordt niet of minder zwaar versterkt dan u dacht. Hoe zit dat?

Wellicht weet u al een aantal jaren dat uw woning in de versterkingsopgave zit: u woont in het aardbevingsgebied en uw huis is mogelijk onveilig. Maar nu blijkt uit de beoordeling van uw woning dat uw huis voldoet aan de landelijke veiligheidsnorm. Of dat het veel minder zwaar versterkt hoeft te worden dan u dacht. Misschien kent u iemand met een woning die op uw woning lijkt, die eerder en anders is beoordeeld dan uw huis. Hoe zit dat? We leggen het hier uit.

Twijfels over de beoordeling van uw woning?

Blijkt uit de beoordeling van uw woning dat versterking nodig is? En bent u het niet eens met de beoordeling? Zoek dan contact met uw bewonersbegeleider. Samen bekijken we of we uw twijfels kunnen wegnemen en hoe we u meer duidelijkheid kunnen geven. Heeft u daarna nog steeds twijfels? Dan kunt u bij ons deze bedenkingen doorgeven. Op de pagina Twijfels over de beoordeling van uw woning? leest u hoe dit werkt.

Niet alle adressen in één keer

Het beoordelen van de gegevens uit de opname gebeurt niet altijd direct. Hoeveel adressen tegelijk opgepakt kunnen worden, is onder meer afhankelijk van hoeveel mensen de ingenieursbureaus beschikbaar hebben. Ook bepaalt de gemeente welke adressen het eerst aan de beurt zijn. 

Doorlooptijd van opname naar beoordeling


Opnames na 1 januari 2020

Sinds januari 2020 is NCG verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van opnames en beoordelingen. Wij streven ernaar dat een beoordeling een half jaar na de opname is vastgesteld. Helaas lukt dit niet altijd. Als bij de controle van een beoordelingsrapport blijkt dat het niet voldoet aan de gevraagde kwaliteit keuren wij het rapport af. Bijvoorbeeld omdat het rapport onvolledig is of omdat de bouwkundige berekeningen niet kloppen. Het rapport gaat dan terug naar het ingenieursbureau.  

Dit levert vertraging op voor het adres waarvoor het rapport is afgekeurd. Ook levert het extra werk op voor het bureau. Bij de planning voor het opstellen van beoordelingen is geen rekening gehouden met dit extra werk. Daarom levert dit ook vertraging op voor adressen waarvoor de beoordeling nog opgesteld moet worden.
 

Opnames vóór 1 januari 2020

Een aantal adressen waarbij de opname vóór 1 januari 2020 is uitgevoerd, heeft nog geen beoordeling ontvangen. Dit komt doordat de gemeente in de lokale plannen van aanpak bepaalt welke adressen het eerst aan de beurt zijn voor een beoordeling. Bij een aantal adressen is na het uitvoeren van de opname bepaald dat het adres pas later aan de beurt zou zijn. Daardoor is er wel een opname, maar nog geen beoordeling.

Het streven is dat alle adressen binnen de versterking in 2023 een beoordeling hebben.

Beoordeling in eigen beheer

U kunt ervoor kiezen om bepaalde onderdelen van het versterkingsproces in eigen beheer uit te voeren. Kiest u voor beoordeling in eigen beheer? Dan geeft u zelf opdracht aan een ingenieursbureau voor de beoordeling van uw woning. Op de pagina Opname en beoordeling in eigen beheer leest u hoe dit werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

*Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

Laatste update: 31-08-2023