Fase 5: Uitvoering

De uitvoeringsfase start na de vaststelling van het uitvoeringsplan en het nemen van het versterkingsbesluit. 

Voorbereiding

De aannemer begint met de voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. Zoals materialen bestellen, de werkzaamheden plannen en het terrein voorbereiden voor de bouwwerkzaamheden. Als het nodig is verhuizen de bewoners van een woning* naar hun tijdelijke huisvesting. Daarna kan het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen beginnen.

Oplevering

Zijn de werkzaamheden afgerond? Dan gaan we samen met de eigenaar de woning door voor de formele oplevering. We kijken samen of er nog restpunten zijn. Dit zijn punten die de aannemer nog moet oplossen of afronden. Zijn de restpunten opgelost? Dan kan de eigenaar zijn woning weer ‘in ontvangst nemen’ en eventueel weer terugverhuizen. De eigenaar ontvangt nu ook de garantiebewijzen voor de materialen en de bouwtekeningen van de nieuwe of versterkte woning.

Hoelang deze fase duurt hangt af van de complexiteit en de hoeveelheid werkzaamheden die de aannemer moet uitvoeren.

*Is uw gebouw geen woning, maar bijvoorbeeld een bedrijfspand, school of zorggebouw? Dan kunt u overal waar woning staat gebouw lezen.

NB.  De werkzaamheden starten niet altijd direct na de afronding van de planvorming. Wanneer we kunnen starten met de uitvoering is bijvoorbeeld afhankelijk van de levertijd van de materialen.