Grote opkomst zevende Bouwtafel

Op dinsdag 11 juni vond de zevende Bouwtafel plaats in het Flonk Hotel. De Bouwtafel is een terugkerende bijeenkomst waar medewerkers van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in gesprek gaan met aannemers, architecten en ingenieurs. Op deze manier kunnen we hen beter voorbereiden op de versterkingsopdrachten die we de komende periode uitzetten. Dit keer waren er 120 medewerkers van deze bedrijven aanwezig. Door een groeiend aantal aannemers in de bouwpool en de recent opgerichte architectenpool was het de grootste opkomst tot nu toe.

Met elkaar in gesprek

Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we verschillende thema’s. Dit keer waren dit bijvoorbeeld Maatregel 28 (woningen die nog versterkt worden aardgasvrij(gereed) maken) en Maatregel 29 (de isolatieaanpak voor woningen in Groningen en Noord-Drenthe).  Ook kwam het verbeteren van onze prestaties aan bod en vertelde regiobouwmeester Enno Zuidema over het belang van ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast spraken we over de nieuwe rol van aannemers als coördinator veiligheid en gezondheid directe omgeving.

De aanwezigen waren positief over de besproken thema’s. Met name de gesprekken in kleinere groepen tijdens de thematafels en de pauzes worden op prijs gesteld.