Tijdelijke Huisvesting op de Cariben? ‘Voor ons dé kans om na te gaan of onze toekomst op Aruba ligt!’

Aan het woord

Sinds 2017 nemen Raul en Petra uit Stedum deel aan het project Heft in Eigen Hand. Ze kozen voor sloop en nieuwbouw en afgelopen september vertrokken ze samen met twee van hun kinderen naar Aruba. In plaats van tijdelijke huisvesting in Groningen, wonen ze tijdelijk in de Cariben. Een kwestie van ‘van de nood een deugd maken’.

Petra: ‘In 2016 heb ik ons opgegeven voor de pilot Heft in Eigen Hand*. Vooral uit nieuwsgierigheid. Ons huis staat midden in Stedum. Het is niet monumentaal, maar heeft wel hele oude delen zoals een muur uit 1865. We wilden wel eens weten hoe veilig ons huis was. Dit project bood de mogelijkheid om daarachter te komen.’

Van start met het traject

In eerste instantie kwamen ze op een wachtlijst. In 2017 ging het traject van start. ‘Jack, de bouwbegeleider van NCG heeft ons uitgelegd hoe het traject zou verlopen. Hij heeft ons ook begeleid bij het eerste gedeelte. Alles werd opgemeten en er werd uitgezocht hoe ons huis zou reageren op een aardbeving. Uiteindelijk bleek uit het versterkingsadvies en het bijbehorende kostenplaatje dat de kosten voor versterken en de kosten voor sloop en nieuwbouw niet ver uit elkaar lagen. Wij hebben toen besloten er zelf geld bij te leggen, zodat we op de huidige locatie een nieuw vrijstaand en duurzaam huis konden laten bouwen. In de oude stijl. Dat past bij ons en dat past bij het dorp.’

Na deze beslissing volgde een langdurig traject waarin onder meer een architect en een aannemer werden gezocht, onderzoeken werden uitgevoerd en vergunningen en offertes werden aangevraagd. Een keuken en een badkamer werden uitgezocht en het gehele uitvoeringsplan werd opgesteld. ‘In 2021 werd alles goedgekeurd inclusief het benodigde budget. En toen kwam de vraag waar we moesten wonen tijdens de sloop en nieuwbouw van ons huis. We hadden al een woning op het oog in Stedum.’

Door familieomstandigheden vertrok het hele gezin in februari 2020 voor twee weken naar Aruba en dat veranderde de situatie. Raul: ‘Ik was zo’n twintig jaar niet op Aruba geweest. Daardoor was het emotioneel om mijn familie weer te zien en de cultuur te ervaren. Maar wat ons vooral aangreep was de armoede op het eiland. Wij werken beiden in de zorg. Het raakte ons.’

Petra: ‘In Groningen werkte ik bij Terwille, een organisatie die hulp biedt aan mensen die verslaafd zijn of in de prostitutie werken. Op Aruba zagen we veel verslaving, dakloosheid en vrouwen in de prostitutie. Ook is er binnen veel gezinnen sprake van seksueel misbruik. Voor deze mensen is er weinig tot geen ondersteuning van hulpverleners. Er is geen straatwerk. Er is weinig zicht op deze mensen. Tegelijkertijd rust er een groot taboe op deze groep op het eiland. Ik vond dat moeilijk om te zien.’

Vergroot afbeelding Mensen zitten aan witte tafels
Kerstdiner voor daklozen en prostituees

Van de nood een deugd maken

Raul: ‘En zo ontstond het idee om te onderzoeken of we iets konden betekenen voor deze groep op Aruba en of onze toekomst hier wellicht ligt. Dat we een jaar lang tijdelijk elders moesten wonen vanwege de sloop en nieuwbouw, bleek niet langer vervelend te zijn. Voor ons is het een geweldige kans. Voor NCG maakte het niet uit waar we tijdelijk gehuisvest zijn. Ook op Aruba komen we in aanmerking voor de vergoeding voor tijdelijke huisvesting.’

Stichting Huntukunos

‘Om onze plannen mogelijk te maken hebben we de stichting Huntukunos opgericht. Dat betekent Samen met ons. Ik werk voor deze stichting, zodat ik alles netjes kan verantwoorden. Dat vind ik belangrijk’, vertelt Petra. ‘In september zijn we vertrokken. In de vier maanden dat we hier zijn hebben we al veel contacten gelegd binnen de doelgroep. We werken nu nog vooral aan het winnen van vertrouwen. Je kunt deze groep pas helpen, als ze je vertrouwen. Door alle ellende die ze vaak hebben meegemaakt is dat niet eenvoudig. Daarnaast zoeken we de samenwerking met andere hulpverleners en met de kerk, zodat we gebruik kunnen maken van elkaars krachten, kennis en ervaring. Ons doel dit jaar is om een buurthuis te openen in Oranjestad. Dat moet een plek worden waar verslaafden, daklozen en prostituees zich veilig kunnen voelen. Waar iemand is die oog voor ze heeft en naar ze luistert. En die ze kan helpen bij de weg die ze willen inslaan.’

Vergroot afbeelding Mensen eten aan een tafel
Contact maken met de doelgroep

Terug naar Stedum: hoe bouw je op afstand een nieuw huis?

Op korte termijn start aannemer Sietsema in Stedum met het slopen van het huis van Raul en Petra. Daarna start de nieuwbouw. Hoe gaat dat als je tien uur vliegen verderop zit? Raul: ‘Onno, onze huidige bouwbegeleider leeft enorm met ons mee. Niet alleen met ons huis in Stedum, maar ook met onze belevenissen op Aruba. Dat voelt goed. Hij houdt ons op de hoogte van de voortgang en overlegt regelmatig met ons via videobellen. Voor ons werkt dat. Daar komt bij dat onze oudste dochter net als wij in Stedum woont. Zij en de buren houden ook een oogje in het zeil. Wij hebben er alle vertrouwen in en maken ons daar geen zorgen over.’

Hoe verder als het nieuwe huis klaar is?

Als alles volgens planning verloopt is het nieuwe huis in september klaar. En dan? Petra: ‘Ons werk op Aruba is dan zeker nog niet klaar, maar we hopen wel dat het buurthuis in Oranjestad dan staat. Dat we iets moois kunnen achterlaten en overdragen. Als dat lukt hebben we ons doel voor dit jaar bereikt. In september gaan we sowieso terug. Onze jongste zoon gaat dan naar de middelbare school en dat wil hij graag in Groningen doen. Of wij over een jaar of vijf definitief vertrekken naar Aruba, bekijken we dan opnieuw. We weten dan in ieder geval beter wat die keuze voor ons betekent. Nu al weten we dat het ondersteunen van deze doelgroep op Aruba ook voor ons heel waardevol is. Het is zo zinvol. Daar staat wel tegenover dat onze kinderen en kleinkinderen in Nederland wonen. Dat maakt de keuze niet eenvoudig. Die keuze stellen we dan ook nog even uit.‘

* Aanmelden voor Heft in Eigen Hand is niet meer mogelijk.

Meer informatie over het werk van Petra en Raul vind je op de website van Huntukunos. Dit goede doel op Aruba steunen kan ook, door te doneren.