‘Het is belangrijk dat we samen werken aan het vertrouwen van bewoners’

Aan het woord

Geja Hagedoorn is manager Wonen bij woonstichting Groninger Huis. Naast manager Wonen, is Geja ook lid van de versterkingstafel waarin acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied vertegenwoordigd zijn. Deze Kr8-corporaties werken aan veilige, betaalbare en duurzame woningen voor huurders. De Kr8-corporaties hebben elk een vertegenwoordiger met hun eigen achtergrond. Voor Geja is dat wonen in het versterkingsgebied. 
 

In deze editie van Aan het woord vertelt Geja meer over de rol van het Groninger Huis in de versterkingsaanpak, waarom ze vertrouwen en perspectief bieden voor bewoners zo belangrijk vindt en hoe de samenwerking met Nationaal Coördinator Groningen verloopt.

Woonstichting Groninger Huis is een corporatie met ongeveer 4.500 huurwoningen in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Eemsdelta. Geja: ‘Onze huurders hebben alle leeftijden van 0 tot over de 100 jaar. En ze huren verschillende type woningen, zoals seniorenwoningen, gezinswoningen en appartementen. We zijn niet de grootste corporatie in de versterking, maar wel een corporatie met veel daadkracht.’

Unieke positie huurders

‘Onze huurders hebben een unieke positie in het aardbevingsgebied. Ze zijn niet eigenaar van de woning die ze huren. Wij zorgen er daarom voor dat ze zich gehoord voelen en komen op voor hun belangen. Je huis is je thuis en daar moet je je veilig kunnen voelen en jezelf kunnen zijn. Als je dan je huis moet verlaten omdat deze versterkt moet worden, heeft dat een enorme impact. Wij merken dat veel huurders dit erg spannend vinden. En dat is het natuurlijk ook. Wat wij kunnen doen om huurders zo goed mogelijk te begeleiden in dit proces is door er voor ze te zijn. Wij gaan met huurders in gesprek, luisteren naar wensen en zorgen, ondersteunen en geven ze zoveel als mogelijk zeggenschap over hun situatie. We werken met een vast aanspreekpunt, Janneke. Zij staat altijd  voor huurders klaar en regelt alles wat binnen haar macht ligt om te ontzorgen’, legt Geja uit.
 

Werken vanuit vertrouwen

Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen NCG en de woningcorporaties is de ZAV-regeling. Hiermee krijgen huurders een vergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen die bij de sloop of versterking verloren gaan. ‘We hebben samen met het Ministerie van Economische Zaken, NCG en de HPAG (HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen) nagedacht over oplossingen voor  huurders. Hierbij werken we vanuit vertrouwen’, geeft Geja aan.


 

‘We moeten onszelf steeds deze vraag blijven stellen: Hoe zorgen we dat mensen zich gehoord en gezien voelen?’ 

Dat is wat Geja betreft ook het sleutelwoord in de aanpak van aardbevingsproblematiek. Denken vanuit de mens met respect voor de regels en niet andersom. Geja: ‘We moeten onszelf steeds deze vraag blijven stellen: Hoe zorgen we dat mensen zich gehoord en gezien voelen?’