‘Ik had geen idee wat er allemaal op me af zou komen.’

Aan het woord

Amanda woont sinds kort samen met haar twee zonen in een aardbevingsbestendige nieuwbouwwoning in Ten Boer, net als haar buren Hinry en Brigitte. Beide gezinnen kochten hun woning toen die in het versterkingsprogramma van NCG zat. Uiteindelijk werden de woningen gesloopt en nieuw gebouwd. We spraken de twee gezinnen over hoe ze dit traject hebben ervaren, over wonen in een wisselwoning en de keuze voor een aannemer en het type woning.

Sloop- en nieuwbouw

Voor beide families was het laten bouwen van een woning de eerste keer. ‘Toen ik het huis in 2015 kocht, wist ik al dat de woning versterkt moest worden. Dat werd uiteindelijk sloop- en nieuwbouw. Ik had op dat moment geen idee wat er allemaal op me af zou komen. Dat heb ik af en toe als lastig ervaren,’ vertelt Amanda. Voor Hinry en Brigitte was het versterkingstraject een kans. Zij kochten het huis in 2019 en wisten toen al dat er sloop- en nieuwbouw zou plaatsvinden: ‘Voor ons was dit een mooie kans om een nieuwe woning te bouwen. De vorige eigenaren zagen het niet zitten om het versterkingstraject in te gaan.’
 

Wonen in een wisselwoning

Tijdens de sloop- en nieuwbouw van hun woning verbleven de gezinnen in een tijdelijke woning van NCG. Dit verblijf duurde langer dan verwacht. ‘Vanuit onze tijdelijke woning konden we de bouwplaats zien liggen. Nadat we verhuisd waren, duurde het een poos voordat ons oude huis werd gesloopt, dus er gebeurde een hele tijd niets’, vertelt Hinry. Over het verblijf in de tijdelijke woning vertelt Amanda: ‘De tijdelijke huisvesting was goed geregeld. Als er iets was hoefde je maar te bellen en het werd gerepareerd. Ook werden de ramen gewassen en zelfs het gras werd gemaaid. We hebben er met plezier gewoond, maar we wilden wel graag weer terug naar ons eigen huis. Je bent niet op vakantie en het is ook niet je eigen woning.’
 

‘Toen de keuze voor de aannemer eenmaal was gemaakt gaf mij dat rust.’

Aannemer en koppelkansen

De bewoners werden betrokken bij de keuze van de aannemer en het type woning dat zou worden gebouwd. Amanda: ‘Drie aannemers presenteerden hun plannen en samen met mijn buren kon ik stemmen op mijn favoriete plan. Toen de keuze voor de aannemer eenmaal was gemaakt gaf mij dat rust.’ 

Tijdens de versterking is er ruimte voor koppelkansen en kan men gebruik maken van een subsidie om de woning te verduurzamen. ‘Ik heb gebruikgemaakt van de koppelkansen en er zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen getroffen. In de hele woning ligt vloerverwarming, het huis is van het gas af, het is goed geïsoleerd en het wordt verwarmd met een warmtepomp. Op het dak liggen zonnepanelen en er is een dakkapel en een uitbouw geplaatst,’ vertelt Amanda.
 

Communicatie als toverwoord

De grootste uitdaging tijdens het hele traject was de communicatie. Amanda geeft dat dan ook aan NCG mee: ‘Het traject duurde lang en er zijn een aantal keer nieuwe mensen vanuit NCG op het project gekomen. Dit maakte dat er dingen werden toegezegd die uiteindelijk teruggedraaid moesten worden. Dat is niet fijn voor ons als bewoners. Het kan gebeuren dat iets uiteindelijk niet gaat lukken. Het is wel belangrijk om daar open en eerlijk over te communiceren met elkaar.’

‘Wees je ervan bewust dat een sloop- nieuwbouwtraject veel tijd en energie kost. Maar het levert je ook iets op.’

Wees pro-actief en help elkaar

Voor bewoners die een soortgelijk traject gaan meemaken hebben Hinry en Brigitte het volgende advies: ‘Wees je ervan bewust dat een sloop- nieuwbouwtraject veel tijd en energie kost. Wij willen bewoners als tip geven om niet te veel af te wachten, maar pro-actief achter dingen aan te gaan. De tijd en energie die je erin stopt levert je ook iets op. We wonen nu in een duurzaam, aardbevingsbestendig huis en hoeven bijvoorbeeld nooit meer een schilder te laten komen vanwege de kunststof kozijnen. Dat is zo’n winst.’ Daarnaast geven ze mee om elkaar als buurtbewoners te helpen: ‘Vertel je buren waar je tegenaan bent gelopen, zodat zij niet tegen dezelfde problemen aanlopen. Iedereen heeft een andere expertise, maak daar gebruik van. Zo heb ik een aantal oudere buurtbewoners kunnen helpen bij het aansluiten van het internet’, vertelt Hinry.