‘Uiteindelijk zijn we blij dat we genoeg kennis en doorzettingsvermogen hadden om door te blijven gaan.’

Aan het woord

In oktober 2021 is het honderd jaar oude huis in Middelstum van Jacomine versterkt opgeleverd. Het is een lang traject geweest van in totaal meer dan vier jaar. Vanuit haar versterkte huis blikt ze terug op het traject en vertelt ze over haar ervaringen.

Jacomine en haar gezin besloten in juni 2017 om mee te doen aan het programma Eigen Initiatief van NCG. Ze hadden hierover gelezen in de krant. Over de reden om mee te doen aan het programma vertelt Jacomine: ‘Er waren al plannen voor groot onderhoud en het gasloos maken van het huis. Daarbij wilden we zelf de regie houden over de verbouwing.’

Nadat ze zich hadden opgegeven volgde het eerste contact met de bouwbegeleider binnen enkele maanden. Op dat moment liep alles heel voortvarend. De aannemer was snel geregeld en de eerste plannen voor de versterking werden gemaakt. Helaas bleef het traject daarna een tijdje stilstaan. ‘Nadat minister Wiebes zei dat alles stilgelegd werd, is er een periode niets gebeurd. We hoorden toen een tijd lang niets meer. Op dat moment wist NCG ook niet hoe het verder zou gaan. Gelukkig begon in het najaar van 2018 alles weer te lopen. We hebben toen de keuze gemaakt om door te zetten,’ vertelt Jacomine hierover.

Doorzettingsvermogen

In het voorjaar van 2019 kwam er een nieuw plan voor de versterking van NCG. Hier was de familie het niet mee eens. Jacomine: ‘In het nieuwe plan waren belangrijke details anders. Ook had de constructeur een ander idee over het aanpassen van de vloeren. We wilden weer terug naar het originele plan. Het duurde toen wel even voordat alles was aangepast. We zijn hier steeds goed bij betrokken geweest. Nieuwe inzichten of nieuwe regels maakten dit proces moeilijk en onvoorspelbaar en gaven ons veel stress. Uiteindelijk zijn we blij dat we genoeg kennis en doorzettingsvermogen hadden om door te blijven gaan.’

Zwaar traject

Het hele traject is voor de familie zwaar geweest. Hierover vertelt Jacomine: ‘We hebben veel zelf moeten regelen, maar dat wilden we ook. Gelukkig hadden we zelf veel kennis van bouwtrajecten, daarom durfden we dit aan. Daarnaast had de aannemer al een vergelijkbaar huis versterkt. Maar toch had dit alles grote impact, vanwege de verrassingen en hobbels die opdoken. Naast het versterken van je huis, gaat het persoonlijke leven ook gewoon door.

Een nieuw, comfortabel en veilig huis

De familie is uiteindelijk erg blij met het resultaat. Het oude huis kan er weer 100 jaar tegen. ‘De nieuwe start gaf ons ook kansen. Wensen die we al langer hadden, konden we nu meenemen in het nieuwe ontwerp. We hebben bijvoorbeeld nu een gasloze woning. Binnen de woning  zijn vier muren blijven  staan, verder is alles aangepast. Binnen is alles eruit gesloopt en opnieuw opgebouwd. De nieuwe constructie bestaat vooral uit verbinding tussen vloeren en muren, meer en dikkere balken in de wanden en vloeren en metalen strips in de stenen muren. Een gevaarlijk onderdeel was de oude schoorsteen. Let op de nieuwe afwijkende schoorsteen op de foto! Dit is het litteken van de aardbevingen. Het is weer helemaal nieuw, comfortabel en veilig. Het resultaat is fantastisch!’

Ga actief met elkaar in gesprek

Uiteindelijk kijkt Jacomine tevreden terug op het traject, maar heeft ze voor zowel NCG als andere woningeigenaren in het versterkingsprogramma een advies. ‘NCG kan actiever het gesprek aangaan met bewoners. Voor eigenaren komt er tijdens een versterkingstraject veel op hen af. Kijk goed of  je dit kan en huur hier anders onafhankelijke hulp voor in. Hier zou het budget in moeten voorzien. Daarbij gun ik iedereen van wie het huis onveilig is en die het ziet zitten een dergelijk traject. Dat traject zal waarschijnlijk minder extreem zijn vanwege de toegenomen veiligheid. Maar het geeft de inwoners van ons gebied echt iets terug voor de onzekerheid en onveiligheid die de bevingen vanwege de gaswinning hebben gebracht. Daardoor kunnen we weer naar de toekomst kijken.’