Opdrachtverlening

Als NCG zelf de opdrachtgever is, moet de opdrachtverlening volgens de aanbestedingswet gaan.  Het komt ook voor dat niet de NCG, maar de eigenaar opdrachtgever is. In dat geval geldt de aanbestedingswet niet, maar moet de opdrachtverlening wel aan afgesproken voorwaarden voldoen.

Binnen de versterkingsopgave kennen we de drie onderstaande ‘sporen’.

Publiek spoor: NCG is de aanbestedende dienst en opdrachtgever. Dit geldt voor zowel de ontwerp- als realisatiefase. NCG is in dit ‘spoor’ overheidsopdrachtgever. De opdracht is een overheidsopdracht. De opdracht moet volgens de aanbestedingswet worden verstrekt.

Publiek/privaat spoor: NCG is opdrachtgever voor de ontwerpfase. De eigenaar is vervolgens de opdrachtgever voor de realisatiefase. Opdrachten in de ontwerpfase, moeten volgens de aanbestedingswet worden aanbesteed. De aanbestedingswet is niet van toepassing op de opdrachtverstrekking door de eigenaar in de realisatiefase, maar moet wel aan afgesproken voorwaarden voldoen.

Privaat spoor: De eigenaar is de opdrachtgever voor zowel de ontwerp- als realisatiefase. In dit geval geldt de aanbestedingswet in beide fases niet. De opdrachtverstrekking moet aan afgesproken voorwaarden voldoen.

Sporen opdrachtverlening
Spoor Opdrachtgever Opdracht tijdens Geldt aanbestedingswet?
Publiek NCG Ontwerp- en realisatiefase Ja
Publiek/privaat Gedeeld Ontwerpfase Ja
Publiek/privaat Gedeeld Realisatiefase Nee
Privaat Eigenaar Ontwerp- en realisatiefase Nee

Brochure

Voor een nadere toelichting van bovenstaande ‘sporen’ is de brochure Meewerken aan versterkingsmaatregelen? opgesteld. Voor aannemers die het private spoor met de eigenaar ingaan, heeft NCG een uitgebreide handleiding gemaakt. We noemen dit Eigenaar kiest bouwer (EKB) en de handleiding is geschreven voor eigenaren en aannemers die al hebben gekozen voor EKB.

Interesse?

Facturatie

Facturatie dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de factuurvereisten. Deze wordt bij het verstrekken van een opdracht ook meegestuurd met de opdrachtbrief.