‘Als NCG niks met onze adviezen zou doen, waren we allang gestopt ’

Aan het woord

Om bewoners meer te betrekken bij de versterking is in de zomer van 2022 een bewonersadviesraad (BAR) opgericht. Deze raad adviseert Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over uitvoeringsbeleid van NCG. Dat doen zij gevraagd en ongevraagd. NCG ging met voorzitter Derwin en lid Annette in gesprek om te horen hoe zij het eerste jaar van de BAR hebben ervaren.

Derwin heeft de adviesraad samengesteld. Hiervoor was hij vicevoorzitter van de Groninger Bodem Beweging. Annette is ook lid van de Groninger Bodem Beweging. Ze vertelt hoe zij bij de BAR terecht is gekomen: ‘Via Derwin hoorde ik dat er een bewonersadviesraad voor NCG zou komen. De reden om deel te nemen aan de BAR is dat ik zelf ook in een versterkingstraject zit en tegen dingen ben aangelopen met NCG. Vanuit mijn eigen ervaringen hoop ik NCG te kunnen bewegen om zaken anders aan te pakken. Zodat NCG de mensen die nog aan de beurt komen op een andere manier kan helpen.’

Vanuit mijn eigen ervaringen hoop ik NCG te kunnen bewegen om zaken anders aan te pakken

Derwin vult aan: ‘Ik zag in Annette een zeer kritisch persoon, maar ze is wel altijd kritisch op een opbouwende manier. Zo is eigenlijk de hele raad samengesteld. Het zijn kritische mensen die ondanks hun ervaringen met het versterkingstraject toch bereid zijn om NCG te adviseren. Maar ze zijn ook kritisch naar elkaar en luisteren naar elkaar. Op deze manier versterken zij elkaar.’

Niet voor jezelf

De leden van de BAR zijn géén vertegenwoordigers van de inwoners in het aardbevingsgebied. De leden geven op basis van hun eigen ervaring advies. Annette: ‘We hebben duidelijk met elkaar afgesproken dat we hier niet voor ons eigen belang zitten. Natuurlijk praat je wel over je eigen situatie. Maar alle leden proberen wel goed naar elkaar te luisteren over wat er speelt in andere dorpen. We halen hier de gemeenschappelijke punten uit om met de BAR te bespreken. Je neemt afstand van je eigen situatie en emoties om beter te kunnen adviseren.’

Advies geven

En hoe gaat het geven van advies aan NCG? Derwin legt uit dat de leden van de BAR van vier keer per jaar, nu al één keer per maand samenkomen. Ook kan NCG via de mail buiten de bijeenkomsten om advies aan de BAR vragen. Algemeen directeur Regina Bouius (of een ander directielid van NCG) sluit aan bij bijeenkomsten van de BAR. Dan komen de leden van de BAR aan het begin en aan het einde van de bijeenkomst samen zonder directieleden. Zo kunnen ze zich goed voorbereiden en een advies opstellen. Annette zegt over onze algemeen directeur: ‘Wat ik heel prettig aan Regina vind is dat ze heel goed luistert en dat ze ook ergens op terugkomt. Ze heeft er dan echt wat mee gedaan. Ook als advies niet overgenomen wordt, legt ze uit waarom dat zo is. Dat geeft mij het gevoel dat ik er niet voor niks zit.’

‘Al meerdere leden hebben aangeven dat als ze merken dat het alleen maar voor de bühne is, ze weggaan. NCG moet serieus met ons omgaan en wij moeten ook serieus met NCG omgaan. Dit heb ik ook als voorzitter bij de start van de BAR uitgesproken: als er nooit wat met onze adviezen gedaan wordt, ben ik weg’, zegt Derwin.

Voorbeelden van adviezen

Tot nu toe heeft de BAR al over verschillende onderwerpen kunnen adviseren. Wat zijn voorbeelden van adviezen waar NCG echt iets mee gedaan heeft en hoe is het eerste jaar bevallen? Annette vertelt dat het afgelopen jaar haar goed is bevallen: ‘Ik heb het idee dat we echt invloed hebben en dat er naar ons geluisterd wordt. Een voorbeeld van een advies waar iets mee gedaan is, is het aanpassen van een brief die naar bewoners gestuurd moest worden. We hebben inhoudelijk kunnen reageren op die brief en uiteindelijk is dit een duidelijkere brief geworden. Ook hebben we bijvoorbeeld op de inhoud meegekeken van het tevredenheidsonderzoek. Dan zie je dat er punten overgenomen worden. We zeggen ook steeds dat informeren of zenden iets anders is dan communiceren met bewoners. Dat begint nu wel te landen bij NCG.’

Ik gun het NCG dat de BAR tot 2028 kan blijven functioneren.

Geslaagd

Wanneer is de BAR geslaagd? ‘De BAR is geslaagd als meer medewerkers van NCG vanuit de bewoners gaan denken. Dat er beter rekening wordt gehouden met wat de versterking voor de bewoners betekent. Dat begint al bij duidelijkere brieven aan bewoners. Ook zouden bepaalde processen bij NCG versneld kunnen worden’, reageert Annette.

Derwin: ‘Ik gun het NCG dat de BAR tot 2028 kan blijven functioneren. NCG heeft er een mooi instrument bij met goede adviezen vanuit de ervaringen van bewoners.’