Erfgoedprogramma

Groningen moet Groningen blijven, met haar eigen, unieke gebiedsidentiteit. Oók in het aardbevingsgebied tijdens en na de uitvoering van schadeherstel en de versterking. Nationaal Coördinator Groningen, de aardbevingsgemeenten, provincie Groningen en het Rijk hebben een gezamenlijke visie op erfgoed in het aardbevingsgebied opgesteld. Het erfgoedprogramma is gericht op het behouden van het unieke Groningse erfgoed.

Het erfgoedprogramma beschrijft het beleid en de gezamenlijke aanpak van erfgoed in het kader van schadeherstel en de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. Met het erfgoedprogramma willen de overheden het erfgoed behouden en hergebruik en verduurzaming stimuleren in de tien aardbevingsgemeenten. Ook streven de overheden naar een optimale balans tussen veiligheid, schadeherstel en versterking voor het Gronings erfgoed. Onderdeel van het Erfgoedprogramma zijn het Erfgoedloket en het Erfgoedadviesteam.

Erfgoedprogramma verlengd tot eind 2028

Het erfgoedprogramma is verlengd tot eind 2028. Hiervoor wordt extra budget beschikbaar gesteld, onder andere voor het Erfgoedloket en verschillende subsidieregelingen voor restauratie en onderhoud van erfgoedpanden.

Laatste update: 20-12-2023