Samenvattingen onderzoeken chemische industrie

Chemiebedrijven in het aardbevingsgebied doen onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van hun industriële installaties.
De chemiebedrijven maken openbare samenvattingen van de uitkomsten van deze onderzoeken.
 

Avebe UA te Foxhol

Avebe UA te Foxhol produceert zetmeelderivaten voor de non-Food industrie.

Avebe UA heeft opslag- en reactietanks laten onderzoeken volgens de LoC methode.

Gasunie

Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gassen in Nederland en Noord-Duitsland.

Husa Logistics B.V.

HUSA Logistics B.V. is een logistiek dienstverlener die zich richt op de opslag van met name levensmiddelen en vervoer aanbiedt per binnenvaartschip en vrachtauto’s. Er heeft een kwalitatief onderzoek (fase 1) plaatsgevonden waarvan een openbare samenvatting is gemaakt.

Nam Tankenpark Delfzijl

Sinds 1963 wint NAM aardgas uit het Groningen-gasveld. Het Tankenpark Delfzijl wordt gebruikt voor de opslag en scheiding van vloeistoffen.

NAM heeft installaties onderzocht volgens de LoC methode.

Nouryon Industrial Chemicals Delfzijl (voorheen AkzoNobel)

Nouryon Industrial Chemicals Delfzijl is een bedrijf in Farmsum dat producten levert voor de chemische industrie. De hoofdactiviteit is de productie van industriezout (natriumchloride) uit mineraal zout (steenzout) voor de vervolgproductie van chloor en afgeleide producten.
Het bedrijf heeft op basis van een eerste kwalitatieve onderzoek een aantal kwantitatieve vervolgonderzoeken (zogenaamde LoC toetsen) op aardbevingsbestendigheid uitgevoerd.

Hier onder zijn de samenvattingen van de resultaten van het kwalitatief onderzoek en een drietal LoC vervolgtoetsen opgenomen.

Teijin Aramid B.V.

Teijin Aramid B.V. in Farmsum produceert polymeer PPTA.  Op de productielocatie in Farmsum worden grondstoffen geleverd vanuit de olie- en zoutindustrie.

Teijin Aramid B.V. heeft industriële installaties onderzocht volgens de LoC methode.

Wildeman Storage & Logistics BV Hoogezand

Bij het bedrijf Wildeman vindt op- en overslag van spuitbussen plaats.
Er heeft een kwalitatief onderzoek (fase 1) plaatsgevonden waarvan een openbare samenvatting is gemaakt.

Wildeman Storage & Logistics BV Farmsum

J. Wildeman Storage & Logistics levert verschillende diensten op het gebied opslag en logistiek. 

ChemCom Industries

ChemCom Industries is een productiebedrijf en dienstverlener werkzaam in de chemische industrie. Op de productielocatie in Farmsum, nabij Delfzijl, werken ze aan chemische procesinstallaties voor de productie van diverse hoogwaardige producten.

Delamine B.V.

Delamine B.V. produceert ethyleenamines in een continu proces. Drie installaties zijn onderzocht volgens de LoC-methode.

Stinoil B.V. Veendam

Stinoil Holding BV, ontwikkelt, produceert, verpakt en verkoopt preparaten en coatings in aerosolbussen (spuitbussen) en in andere vloeistofverpakkingen. De organisatie verwerkt hierbij o.a. brandbare vloeibare gassen, brandbare oplosmiddelen en andere grondstoffen.

Nedmag BV

Nedmag BV wint magnesium chloride uit de Groninger bodem.

C.G. Holthausen B.V.

De bedrijfsactiviteiten van C.G. Holthausen B.V zijn het verkopen, op- en overslaan, transporteren van vloeibare brandbare gassen (LPG, propaan, butaan) in flessen en de verkoop, opslag en transport van industriële gassen in flessen en tanks. Daarnaast worden propaan en koolzuur flessen afgevuld met behulp van vulinstallaties.