Samenvattingen onderzoeken chemische industrie

Chemiebedrijven in het aardbevingsgebied doen onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van hun industriële installaties. De chemiebedrijven maken openbare samenvattingen van de uitkomsten van deze onderzoeken.

Avebe UA te Foxhol

Avebe UA te Foxhol produceert zetmeelderivaten voor de non-Food industrie. Avebe UA heeft opslag- en reactietanks laten onderzoeken volgens de LoC-methode.

C.G. Holthausen B.V.

De bedrijfsactiviteiten van C.G. Holthausen B.V zijn het verkopen, op- en overslaan, transporteren van vloeibare brandbare gassen (LPG, propaan, butaan) in flessen en de verkoop, opslag en transport van industriële gassen in flessen en tanks. Daarnaast worden propaan en koolzuur flessen afgevuld met behulp van vulinstallaties.

ChemCom Industries

ChemCom Industries is een productiebedrijf en dienstverlener werkzaam in de chemische industrie. Op de productielocatie in Farmsum, nabij Delfzijl, werken ze aan chemische procesinstallaties voor de productie van diverse hoogwaardige producten.

Damco Aluminium Delfzijl

DAMCO is een bedrijf wat aluinaarde omzet naar aluminium.

Delamine B.V.

Delamine B.V. produceert ethyleenamines in een continu proces. Drie installaties zijn onderzocht volgens de LoC-methode.

Evonik

Evonik produceert oplossingen van waterstofperoxide. De grondstoffen voor de productie van waterstofperoxide zijn waterstof, lucht en gedemineraliseerd water.

FinCo

FinCo heeft verschillende terminals waar de op- en overslag van motorbrandstoffen plaatsvindt.

Gasunie

Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gassen in Nederland en Noord-Duitsland.

Husa Logistics B.V.

HUSA Logistics B.V. is een logistiek dienstverlener die zich richt op de opslag van met name levensmiddelen en vervoer aanbiedt per binnenvaartschip en vrachtauto’s. Er heeft een kwalitatief onderzoek (fase 1) plaatsgevonden waarvan een openbare samenvatting is gemaakt.

JPB Logistics (3 locaties)

JPB Logistics is een logistieke dienstverlener en gespecialiseerd in transport en opslag van (gevaarlijke) stoffen. Dit kan zijn in bulk of stukgoederen.

Lubrizol

Bij Lubrizol in Delfzijl wordt CPVC (een hoger gechloreerde PVC) geproduceerd en de belangrijkste grondstoffen hiervoor zijn PVC en chloor. Dit wordt gedaan in een volcontinu proces.

NAM Reststoffen Bewerkingsinstallatie

Op de RBI worden kwikverontreinigde afvalstoffen (voornamelijk kwikhoudend slib), materieel en materialen opgeslagen, gereinigd en bewerkt ten behoeve van verdere externe verwerking of retourzending naar de NAM-locaties.

Nam Tankenpark Delfzijl

Sinds 1963 wint NAM aardgas uit het Groningen-gasveld. Het Tankenpark Delfzijl wordt gebruikt voor de opslag en scheiding van vloeistoffen. NAM heeft installaties onderzocht volgens de LoC-methode.

Nedmag BV

Nedmag BV wint magnesium chloride uit de Groninger bodem.

Noordgastransport

Noordgastransport is een gasbehandelingsstation in Uithuizen.

Nouryon Industrial Chemicals Delfzijl (voorheen AkzoNobel)

Nouryon Industrial Chemicals Delfzijl is een bedrijf in Farmsum dat producten levert voor de chemische industrie. De hoofdactiviteit is de productie van industriezout (natriumchloride) uit mineraal zout (steenzout) voor de vervolgproductie van chloor en afgeleide producten. Het bedrijf heeft op basis van een eerste kwalitatieve onderzoek een aantal kwantitatieve vervolgonderzoeken (zogenaamde LoC-toetsen) op aardbevingsbestendigheid uitgevoerd. Hieronder zijn de samenvattingen van de resultaten van het kwalitatief onderzoek en een drietal LoC-vervolgtoetsen opgenomen.

Plixxent Foxhol

Plixxent biedt innovatieve technologieën op basis van polyurethaan, hierbij wordt propyleenoxide gebruikt. Plixxent heeft alle fases doorlopen en hiermee het traject afgerond.

Stinoil B.V. Veendam

Stinoil Holding BV, ontwikkelt, produceert, verpakt en verkoopt preparaten en coatings in aerosolbussen (spuitbussen) en in andere vloeistofverpakkingen. De organisatie verwerkt hierbij onder andere brandbare vloeibare gassen, brandbare oplosmiddelen en andere grondstoffen.

Teijin Aramid B.V.

Teijin Aramid B.V. in Farmsum produceert polymeer PPTA. Op de productielocatie in Farmsum worden grondstoffen geleverd vanuit de olie- en zoutindustrie. Teijin Aramid B.V. heeft industriële installaties onderzocht volgens de LoC-methode.

Topbrands Europe B.V.

Topbrands Europe is een handelsbedrijf in personal care en homecare producten die staan opgeslagen in een warehouse van ongeveer 62.000 m2.

Wildeman Storage & Logistics BV Hoogezand

Bij het bedrijf Wildeman vindt op- en overslag van spuitbussen plaats. Er heeft een kwalitatief onderzoek (fase 1) plaatsgevonden waarvan een openbare samenvatting is gemaakt.

Wildeman Storage & Logistics BV Farmsum

J. Wildeman Storage & Logistics levert verschillende diensten op het gebied opslag en logistiek. 

VOPAK Terminal Eemshaven

VOPAK heeft in de Eemshaven 11 opslagtanks waar benzine en diesel is opgeslagen.

Laatste update: 18-12-2023